15 september, 2021

Ostindiefararen kör på biodrivmedel

Under seglingen till Stockholm och tillbaka till Göteborg använder Ostindiefararen Götheborg biodrivmedlet RME istället för marindiesel i hälften av sina bränsletankar. Beslutet är en del i ett hållbarhetsarbete med att minimera skeppets miljöpåverkan och lyfta fram lösningar för en hållbarare värld.

Även om Ostindiefararen Götheborg seglar så mycket som möjligt, behöver skeppet generatorer för att driva alla system ombord samt motorer för att driva fartyget i de situationer då skeppet inte kan segla eller gå enbart för segel.

– Som en del i vårt arbete att minimera vår miljöpåverkan testar vi att använda biodiesel. Vi vill visa att det fungerar och att det finns stora miljövinster att göra genom att byta till förnybart bränsle. Den största utmaningen som vi har för att minska den globala uppvärmningen är att minska CO2-utsläppen, och det här är ett konkret sätt att göra det på, säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management.

Ostindiefararens motorer är från början av 2000-talet. Det har varit en ambition att hitta ett förnybart bränsle med så liten klimatpåverkan som möjligt, utan att behöva byta ut motorerna. Under resan till och från Stockholm gjordes därför ett test med RME-bränslet Verdis Polaris Marina från Adesso Bioproducts.

– Marinsegmentet är en marknad där det fortfarande finns otroligt mycket att göra i omställningen till att använda bränslen med mindre klimatpåverkan. Flytande biodrivmedel är vägen framåt under lång tid, innan övergången till elektrifiering blir verklighet då de har en stor och omedelbar positiv påverkan på utsläppsnivåerna, säger Lars Lind, vd på Adesso Bioproducts.

Ett genomsnittsdygn vid segling förbrukar skeppet ungefär 1,6 m3 bränsle. Eftersom bränslet testas finns det av säkerhetsskäl även konventionell marindiesel i hälften av bränsletankarna ombord.

Bildtext: Ostindiefararen Götheborg har fokus på hållbarhet inför sin planerade resa till Asien nästa år. Vid full gång på biodrivmedel i alla tankar kan skeppet minska utsläppen med drygt 60 % jämfört med om det hade tankat konventionell marindiesel. Foto: Ostindiefararen Götheborg.