15 september, 2021

Så kan fiskeredskap återvinnas

Uttjänta och övergivna fiskeredskap som hamnar på fel ställen i haven och i vår natur är ett stort miljöproblem. Redskapen bidrar till spridning av mikroplaster, kan snärja in fåglar och däggdjur och fortsätter att fiska under lång tid, så kallat spökfiske.

För andra året i rad genomförs kampanjen Fiskereturen för att samla in fiskeredskap som riskerar att bli skräp. Fiskereturen är ett projekt och insamlingstjänst som erbjuder att ta emot uttjänta fiskeredskap som inte längre kan användas eller inte längre behövs för att sedan ta hand om dessa.

Fyra organisationer står bakom initiativet: Håll Sverige Rent, Fiskareföreningen Norden, Båtskroten Sverige AB och Sotenäs kommun.

Fiskereturen ska även informera yrkes- och fritidsfiskare om problemet med fiskeredskap som hamnar i haven och om vikten av att använda uttjänta fiskeredskap som resurs så de kan få nytt liv.

– Kvarlämnade fiskeredskap är ett miljöhot. Fiskereturen handlar om att färre redskap ska hamna på fel ställen och fler redskap ska gå till återvinning, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Nytt för i år är att insamlingen sker på fler platser. De har bland annat ett nära samarbete med Trosa kommun för att samla in uttjänta fiskeredskap. Vi kommer ha kärl på tre platser i Trosa: vid Trosaån – Östra Ågatan intill hamnbassängen, Askögatans återvinningsstation och Korslöt återvinningscentral.

Under 2020 samlades det in 134 ton uttjänta fiskeredskap för omhändertagning och återvinning genom Fiskereturen runt om i hela Sverige. (Totalt på Sotenäs marina återvinningscentral samlades det 2020 in 176 ton, inräknat spökredskap och strandstädad plast från andra insatser).

– Vi hoppas och tror såklart på att ännu fler lämnar in sina redskap i år. Vi vet att det finns många fritidsfiskare där ute som vi gärna ser återvinner i högre grad, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Fiskredskap hämtas upp efter överenskommelse om möjlighet finns. Läs mer och kontakta Fiskereturen genom: www.fiskereturen.se

Bildtext: På flera platser kan man själv lämna in sina uttjänta redskap till Fiskereturen.