7 oktober, 2021

Ostindiefararen Götheborgs expedition till Asien förlängs till 2023

Ostindiefararen Götheborgs planerade Asien-expedition utökas och förlängs med ett år för att möta det stora intresset från uppstarten under 2021. Ankomst till slutdestinationen i Asien blir september 2023 och rutten i Europa utökas med fokus på Nordeuropa.

– Vi såg ett stort intresse och positiv uppmärksamhet från både näringslivet och allmänheten för skeppet under uppstarten av Asien-expeditionen 2021. För att möta det intresset och de möjligheter som vi ser har vi beslutat att förlänga expeditionen och göra fler hamnstopp i Europa. Framför allt utökas expeditionen med stopp i huvudstäder och länder runt Östersjön, säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management.

Rutten kommer att genomföras i två etapper, där skeppet seglar i Europa under 2022, stannar i Medelhavet över vintern och sedan fortsätter till Asien våren 2023. Den förlängda expeditionen ger möjlighet att utöka antalet hamnstopp, framför allt i Europa.

– Förlängningen av expeditionen innebär dessutom att vi kan ta höjd för den osäkerhet som idag fortfarande finns kring effekterna av Covid-19-pandemin i framför allt Asien, fortsätter Peter Alexandersson.

Målsättningen med expeditionen till Asien är att stärka svensk-asiatiska handelsrelationer och använda skeppet som en plattform för svenskt näringsliv och svenska innovationer. Fokus är att lyfta fram innovativa lösningar för en hållbar framtid.

Fakta ny resrutt

Revideringen av resrutten innebär att Götheborg kommer att avsegla från Göteborg i maj 2022 med planerad ankomst till Shanghai i september 2023. Skeppet kommer genomföra en förlängd resrutt utöver den planerade originalrutten, som framför allt innebär ett antal nya stopp i Nordeuropa. Under vintern 2022/2023 kommer skeppet stanna i Medelhavet, för att under tidig vår 2023 segla mot Asien.

Den ursprungliga planen var att avsegla mot Asien i april 2022, för att anlända i Shanghai sju månader senare, i oktober 2022.

Ostindiefararen Götheborg – historia

Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. År 1986 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005–2007 seglade skeppet den historiska rutten till Asien och tillbaka. Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, den senaste 2015.