26 oktober, 2021

Elektroniskt medlemskort på Västkusten

Västkustens Båtförbund (VBF) var tidigt ute och tog fram ett elektroniskt medlemskort för medlemmarna. En satsning som kan fungera även för andra förbund och båtklubbar.

– Rent tekniskt har allt fungerat bra. Företaget Bidde AB, som har utvecklat appen, var enkla att samarbeta med och de har levererat produkten i tid och enligt budget, säger Jonas Turitz på Västkustens Båtförbund.

– För användare är nerladdning och inloggning enkel. Ytterst få personer har haft tekniska problem vid inloggning och det beror nästan uteslutande på att fel mailadress som är registrerat i BAS-systemet.

Hittills har knappt 500 personer laddat ner appen, men VBF fortsätter att informera om appen till klubbar och deras medlemmar.

– Vi kan se väldigt tydligt i användarbasen vilka klubbar som har informerat sina medlemmar om appen då cirka 80 procent av alla registrerade användare kommer från ett fåtal klubbar. Det är ett ganska typiskt problem då klubben blir en flaskhals för att få ut information från förbundet till medlemmarna.

– Vi ska fylla appen med mer information och nyttigt innehåll. Vi ser den som en bra möjlighet för oss att komma närmare slutmedlemmarna och framför de fördelar medlemskap i VBF och Svenska Båtunionen medför.

Utveckling och implementering av appen är en stor investering med betydligt billigare än att ta fram vanliga plastkort, utöver engångskostnaden så tillkommer det en månatligt avgift för service och underhåll.

 

Bildtext: Västkustens Båtförbunds app  fungerar som ett modernt medlemskort och är även en bra plattform för att kommunicera med klubbarnas medlemmar.