26 oktober, 2021

Högt tryck på vattenskoterutbildning

Den genomsnittlige nyutbildade föraren av vattenskoter är en man, 36 år gammal och bor i Norrland. Det visar erfarenheter av den första säsongen med möjligheten att ta förarbevis för vattenskoter.

Den 1 maj 2022 blir det obligatoriskt med förarbevis för att köra vattenskoter. I sommar har det varit möjligt att utbilda sig och intresset har varit större än väntat.

– Trycket har definitivt varit högt. Det är så klart positivt att både utbildarna och förarna är ute i god tid, eftersom målet är att ingen förare ska behöva bli strandsatt nästa säsong. Därför vill vi uppmana alla som tänker köra vattenskoter nästa sommar att planera för sin utbildning, säger Anna Petersson, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Totalt har 772 personer i Sverige gått utbildningen med godkänt resultat. Av dem bor 373 personer (48 procent) i Norrland. En tredjedel av de nyutbildade vattenskoterförarna är kvinnor.

Åldersspannet för de utbildade sträcker sig från 15 till 73 år, men genomsnittet för riket är 36,6 år.

Transportstyrelsen har sammanlagt fått in 3 219 ansökningar om vattenskoterförarbevis. Majoriteten av dessa ansöker enligt de så kallade övergångsreglerna och har sedan tidigare en nautisk behörighet, exempelvis förarintyg för fritidsbåt utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Övergångsreglerna gäller även den som har ett manöverintyg för högfartsbåt, ett kustskepparintyg eller en yrkesutbildning till fartygsbefäl.

– För den här gruppen är det inte lika bråttom med förarbeviset, men det kan ändå vara en god idé att skicka in sin ansökan redan nu när det är lågsäsong för vattenskoter, säger Anna Petersson.

Sammanlagt finns det i Sverige just nu 24 godkända utbildningsanordnare, som håller utbildning på ett stort antal platser runt om i Sverige. Av de 24 har i dagsläget 16 börjat utbilda förare, men intresseanmälningarna ökar stadigt hela tiden.

Nyutbildade vattenskoterförare i Sverige 2021

Län Kvinnor Män Totalt
Blekinge 0 0 0
Dalarna 25 56 81
Gotland 0 0 0
Gävleborg 8 16 24
Halland 3 7 10
Jämtland 4 9 13
Jönköping 2 7 9
Kalmar 7 24 31
Kronoberg 1 10 11
Norrbotten 30 64 94
Skåne 1 1 2
Södermanland 4 18 22
Stockholm 20 49 69
Uppsala 8 15 23
Värmland 1 14 15
Västerbotten 26 73 99
Västernorrland 51 92 143
Västmanland 1 3 4
Västra Götaland 9 47 56
Örebro 4 19 23
Östergötland 7 36 43
Totalt 212 560 772

Tabellen gäller 1 juli–5 oktober 2021. Möjligheten att utbilda sig för att ta förarbevis startade vid halvårsskiftet.

För att ta förarbevis krävs att man fyllt 15 år och har genomgått en utbildning med godkänt resultat. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, tar ungefär två dagar och avslutas med ett prov. Att ansöka om förarbeviset hos Transportstyrelsen kostar 300 kronor. Det är dock upp till varje utbildare att själv bestämma priset för utbildningen.

För att kunna ansöka enligt övergångsreglerna måste man ha en nautisk behörighet som är utfärdad före 1 maj 2022. Övergångsreglerna upphör att gälla 30 april 2023. Därefter måste alla som vill köra vattenskoter genomgå en vattenskoterutbildning.

Den som kör vattenskoter utan förarbevis kan straffas med böter. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis. Både polisen och kustbevakningen har rätt att stoppa en vattenskoter för en rutinkontroll. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren begår brott som till exempel sjöfylleri.

Undantag från krav på förarbevis gäller för statliga myndigheter, vid sjöräddning och organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Källa: Transportstyrelsen.

 

Bildtext: Utbildningen för att köra vattenskoter är både teoretisk och praktisk, tar ungefär två dagar och avslutas med ett prov.