29 oktober, 2021

Garmin lanserar de mest kraftfulla solid state radomradarna i sin klass

Garmin lanserar GMR Fantom 18x och GMR Fantom 24x solid state radomradar som erbjuder en uteffekt på 50 W. Det ger bättre räckvidd och att du bättre upptäcker mål på avstånd, även vid höga farter. Den är utrustad med teknologin MotionScope som upptäcker och visar objekten i olika färger när de rör sig. Den spårar också väder och ännu mer.

Pressmeddelande:

Med 50 W uteffekt – dubbelt så mycket som andra solid state radomradar som finns på marknaden idag – erbjuder Garmins nya radomradar Fantom 18x/24x en räckvidd på mellan 6 m och upp till 48 Nm samt förbättrad måldetektering, även i regn och dimma. Dessutom gör en uppdateringshastighet på 60 rpm att du bättre kan upptäcka rörelser, såsom båtar som närmar sig i hög fart. Tack vare det nya strömsparläget kan du välja när du vill använda din radar fullt ut och när det inte är nödvändigt och du istället kan spara energi tills den verkligen behövs. Du kan minska strömförbrukningen ned till sekunden genom att specificera aktiv och inaktiv tid och därmed kunna spendera ännu mer tid ute på vattnet.

 

 

 

 

 

 

 

Förutom en förbättrad uteffekt har våra nya radomradar Fantom 18x/24x ett flertal funktioner som ökar situationsberedskapen ute på vattnet, inklusive:

  • MotionScope-teknologi – använder Dopplereffekten till att upptäcka rörliga mål och markera dem i olika färger så att du kan navigera runt andra båtar eller hårt väder – eller mot fiskeplatser där fåglar äter på ytan.
  • Ekospår – se ett historiskt ”spår” på skärmen för att du snabbt och enkelt ska kunna identifiera rörliga objekt och eventuella kollisionsrisker.
  • Dual range – Med en radar kan du visa bilder på plottern på en delad skärm bredvid varandra, med oberoende intervallinställning och kontroller för både nära och långt håll.
  • Stöd för dubbel radar – dubbla radar ger redundans och möjlighet för varje visningsenhet på båten att hämta data från en av två olika radarkällor.
  • Dynamic auto gain – Den här funktionen anpassar sig automatiskt efter omgivningen för optimala prestanda i alla förhållanden.
  • Dynamic sea filter – Justerar automatiskt sjöeko för lugna, medelhårda och hårda förhållanden på havet.
  • Radar overlay – se en överlagrad radarbild på din sjökortsplotters sjökortssida.

Nya 18” GMR Fantom 18x och 24” GMR Fantom 24x finns i vitt och svart. Pris 27 899–33 199 kr.

Info: www.garmin.se