16 november, 2021

Riksföreningen Gästhamnar Sverige etablerar kansli i Vänersborg

Riksföreningen Gästhamnar Sverige är den samlade branschorganisationen för Sveriges gästhamnar. Den består av drygt 400 medlemshamnar (cirka 85 procent av Sveriges gästhamnar).

I en tid med ökat båtlivsintresse i såväl Sverige som i Europa, etableras ett nytt rikskansli i Västsverige. Riksföreningen Gästhamnar Sveriges medlemmar består i huvudsak av kommuner, privata och föreningsdrivna aktörer. Under en normalsäsong anlöper över 500 000 fritidsbåtar Sveriges många maritima destinationer. 37 procent av dessa båtgäster kommer i utlandsflaggade båtar under en normalsäsong.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige är en medlemstyrd organisation och har till ändamål att främja sina medlemmar och dess gästhamnars intressen genom att bidra till synlighet i olika sammanhang och för att utveckla gästhamnarna i Sverige. Att årligen redovisa gästhamnsstatistik inom ramen för maritim destinationsutveckling i Sverige.

För de flesta båtgäster som besöker en godkänd, klassificerad gästhamn möts man av det kända guldfärgade ankaret i en flaggstång och eller skylt vid hamninloppet. Denna symboliserar inte bara ett medlemskap i branschorganisationen utan också en säker, trygg och hållbar gästhamn med ett gott värdskap.

I anslutning till etablering av kansli i Vänersborg kommer Riksföreningen Gästhamnar Sverige att nyrekrytera då organisationen växer med ökat medlemsantal och därav ökat behov av medlemsservice samt utveckling av föreningens verksamhet i Sverige.

Bilden är från Fyruddens gästhamn.