16 november, 2021

Stora besparingar med hybriddrift och IPS

En ny serie hybridfartyg med 20 procent lägre emissionsutsläpp har levererats till vindfarmsindustrin. Det är Volvo Penta och Danfoss Editron i samarbete som har tagit fram två av Englands första helt integrerade och båtar med hybriddrift för att sköta besättningsbyten (Crew Transfer Vessels, CTV). Fartygen har varit i trafik i en månad.

Ett av resultaten från klimattoppmötet COP26 var löftet att stötta byggande av vindfarmar utanför Skottland och Wales med 160 miljoner Pund, det vill säga 2 miljarder kr. Det innebär att det behövs en hel flotta med fartyg som kan sköta alla transporter till vindkraftverken med besättningar, material och förnödenheter.

Det företag som sköter transporterna (MHO-Co) försöker att hantera transporterna så miljövänligt som möjligt. Ett stort steg var att sätta in de två första hybridfartygen, MHO Asgard och MHO Apollo. Båda drivs med kombinerad teknologi från Volvo Penta och Danfoss Editron.

De båda båtarna har loggat över 300 motortimmar på sin första månad i tjänst. Till det kommer 1 000 timmar på jungfrufärden från varvet i Kina till Nordsjön.

MHO Asgard och MHO Apollo har transporterat över 50 arbetare och mängder av material till vindkraftparken Hornsea Two, som ligger cirka 89 km utanför Yorkshire. Enligt Volvo Penta har IPS-motorerna och hybridinstallationen medfört 30 procent lägre utsläpp av emissioner jämfört med vanliga förbränningsmotorer. Hybridsystemet ger en bränslebesparing på drygt 20 procent och reducerar utsläppen av CO2 med 21 procent, jämfört med traditionell IPS.

Ytterligare en fördel med hybridsystemet är det omfattande kraftsystemet ombord, som döpts till ”the Power of Plenty”.

Fartygen kan köra med 100 procent eldrift i upp till åtta timmar och i kombination med dieseldrift ger de en toppfart på cirka 24 knop.