23 november, 2021

Nappar blir segeljollar

Varje år slängs det stora mängder nappar som skapar avfall. För att komma till bukt med detta lanserar Esska världens första pantsystem för nappar. Systemet gör det möjligt att ta vara på napparna och omvandla den återvunna plasten till segeljollar.

Tanken med pantsystemet är, förutom att återanvända materialet till sådant som ska gagna barn, att uppmuntra och engagera barn i återvinning och att tidigt lära dem att det går att återvinna och att de får se resultatet av det på ett roligt sätt.

Nappar är generellt sett svåra att återvinna, de flesta hamnar i soporna och blir restavfall. Detta är första gången ett pantsystem införs för nappar.

Att de gamla napparna blir just segeljollar är ett medvetet val då plast i hav och vatten är ett stort miljöproblem. Många barn är intresserade av just segling och segelskolor finns på många håll runtom i landet.

Esskas nya nappar är gjorda i polypropen (PP) som är en medicinskt ren plast och dessutom betydligt lättare än många andra plaster.

Kampanjen och pantsystemet kommer att omfatta Esskas hela nappsortiment. Information och material för att skicka in och återvinna napparna finns i butik samt online på www.esska.nu

Bildtext: Nappar ska kunna återanvändas och bli segeljollar.