1 december, 2021

Oförändrad åldersgräns för vattenskoter

Transportstyrelsen föreslår inte någon ändring av åldersgränsen 15 år för att köra vattenskoter. Först behöver effekter av redan planerade åtgärder inväntas och utvärderas. Det visar slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Pressmeddelande:

Åldersgränsen för att köra vattenskoter i Sverige har funnits under tre sommarsäsonger. För att ta reda på hur det har fungerat fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utvärdera åldersgränsen och nu har alltså slutrapporten lämnats in.

– Vi har kommit fram till att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl att föreslå en höjning av åldersgränsen. Kravet på förarbevis införs 1 maj och vår bedömning är att den nya lagen behöver träda i kraft och utvärderas innan åldersgränsen eventuellt förändras, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Främst vuxna i olyckor

Det finns visserligen signaler som pekar på att en höjning vore på sin plats. Vattenskotern har en kraftfull motor och körs i hög hastighet, påpekar Sjöpolisen och Kustbevakningen. I Norge ska till exempel åldersgränsen höjas till 18 år, eftersom forskning visar att unga människor tar större risker än vuxna.

Men samtidigt visar statistiken att av de som har varit inblandade i olyckor med vattenskoter i Sverige är majoriteten mellan 20 och 35 år. Sjöpolisen, Kustbevakningen och Svenska livräddningssällskapet bekräftar alla att det i första hand är vuxna personer som orsakar störningar och olyckor kopplat till vattenskotrar. Från och med sommaren 2021 kan dessutom polisen bötfälla den som kör vattenskoter på ett onödigt störande sätt och det är på förslag att samma sak även ska gälla kustbevakningen.

– Vi tror att de här förändringarna gör att man kommer till rätta med en hel del av den buskörning som förekommit tidigare säsonger. Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen och skulle åldersgränsen behöva höjas i en framtid är det ingenting som vi kommer att motsätta oss, säger Erika Persson.

FAKTA: Förarbevis vattenskoter

För att ta förarbevis krävs att man fyllt 15 år och har genomgått en utbildning som är godkänd av Transportstyrelsen. Den är både teoretisk och praktisk, tar ungefär två dagar och avslutas med ett prov.

Den som kör vattenskoter utan förarbevis kan straffas med böter. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis. Om innehavaren begår brott som till exempel sjöfylleri kan förarbeviset återkallas.

Den som redan har en nautisk behörighet, som förarintyg för fritidsbåt, utfärdat före den 1 maj 2022 kan i stället ansöka om förarbevis enligt övergångsreglerna. Det gäller även den som har ett manöverintyg för högfartsbåt, ett kustskepparintyg eller en yrkesutbildning till fartygsbefäl. Övergångsreglerna upphör att gälla den 30 april 2023. Därefter måste alla som vill köra vattenskoter genomgå en vattenskoterutbildning.

Undantag från krav på förarbevis gäller för statliga myndigheter, vid sjöräddning och organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Källa: Transportstyrelsen.