25 januari, 2022

Stoppar motorstölder genom ljudanalyser

Fortfarande härjar utländska ligor i landet och det stjäls båtmotorer för cirka 300 Mkr per år i Sverige. Konsultföretaget Knowit har tillsammans med InSupport Nätverksvideo och Tempest Security genomfört ett pilotprojekt med ny teknik för att skydda mot stölder i en fritidsbåtshamn och på två båtuppställningsplatser i Stockholmstrakten.

Systemet består av sensorer som registrerar ljud, bild och andra typer av signaler. Dessa tolkas med hjälp av algoritmer och lämnar underlag för en samlad lägesbedömning för att minimera risken för falsklarm som kan uppstå från enskilda sensorer. Genom att skapa ett heltäckande system av flera olika typer av sensorer kan övervakningen anpassa till varje hamns förutsättningar.

Syftet med pilotprojektet har varit att utvärdera ett nytt koncept för skydd av båtar och båtmotorer i fritidsbåthanar och båtuppställningsplatser kallat Knowit Hamnlarm. Ett larm som bygger på stöldligornas metodik och som av polis, försäkringsbolag och Larmtjänst anses vara effektivt mot denna typ av stölder. Försäkringsbolagen Alandia, Länsförsäkringar, Pantaenius, Svedea och Svenska Sjö har därför också varit med och delfinansierat projektet som ett gemensamt initiativ för att förebygga stölderna.

Målet är att erbjuda en tjänst som kan ersätta hamnvakter på plats. I stället ska alltså en jourhavande vakt kunna sova hemma, tryggt förvissad om att väckas vid misstänkt stöldförsök.

– Tack vare att ljud kan höras mycket långt i vattnet kan systemet tidigt upptäcka ett intrång. Dessutom är det en integritetsskyddande metod som gör det möjligt att skydda båtar även på offentliga platser. Sensorer kan också placeras dolt och användas för att signalera när en vaktansvarig måste kontrollera till exempel i ett befintligt kamerasystem, säger Knowits projektledare Gösta Malmqvist.

Enligt Rino Carlsson, polisens nationella samordnare mot båtstölder, är det mycket svårt att stjäla en båt eller motor utan att det hörs. Är den ordentligt fastlåst behöver tjuven göra åverkan på lås eller kätting och då kommer det att höras och synas på ett eller annat sätt.

Gösta Malmqvist säger att försöken gett värdefulla erfarenheter av systemet i skarp drift bland riktiga användare. Tester visar att systemet är praktiskt användbart för att upptäcka stöldförsök av båtmotorer. Nästa steg är att undersöka om det finns tillräckligt stort intresse för att lansera en sådan tjänst för Knowit Hamnlarm. Intresserade ägare av hamnar och uppställningsplatser är välkomna att höra av sig.

Info: Gösta Malmqvist: gosta.malmqvist@knowit.se

 


Demonstration av Knowit Hamnlarm.