22 februari, 2022

Rekordstor orderbok för växande Nimbus Group

Det går riktigt bra för Nimbus Group, som har sitt huvudkontor i Långedrag i Göteborg. Företaget redovisar en orderbok på 1 139 Mkr (708) vid årets slut.

Siffrorna presenterades 22 februari vid företagets rapport från det fjärde kvartalet 2021. Perioden slutade med en nettoomsättning som ökade med 65 procent till 271 Mkr (164). Nettoomsättningen för hela året ökade med 57 procent till 1 455 Mkr (927). Resultat för det numera noterade bolaget per aktie uppgick till 7,09 kr (5,65).

Nimbus Group har under de senaste åren förvandlats till ett ”house of brands”. Det innebär att det inom gruppen finns ett antal båtmärken: Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Företaget har idag produktion i Sverige, Finland och Polen och försäljning i ett stort antal länder.

Företagsgruppen har sedan förra rapporten förvärvat två större återförsäljare. Dels Marine Store med anläggningar i norra och södra Stockholm, dels Herholdt Andersen AS i Norge.

– För helåret 2021 når vi en nettoomsättning om 1,46 Mdr vilket motsvarar en tillväxt om fantastiska 57 procent. Bruttomarginaler samt resultat har samtidigt förbättrats med 2,4 procentenheter respektive 182 procent jämfört med föregående år. Ökningen i EBITA marginal är hela 4,6 procentenheter på helårsbasis och landar på 11,4 procent vilket är väl i linje med våra finansiella mål. Under året har dessutom kassaflödet varit starkt, säger Jan-Erik Lindström, vd och koncernchef för Nimbus Group i en kommentar.

– Det fjärde kvartalet isolerat slutar med en omsättning om 271 Mkr (164) och en EBITA om 6 Mkr (1). Jämfört med samma period föregående år har vi således tagit ett bra kliv framåt. Marknadsläget under 2021 har generellt varit starkt vilket resulterat i en orderbok som idag överstiger 1,1 Mdr. Visibiliteten inför framtiden gör att förutsägbarheten i efterfrågan är mycket hög och hjälper oss att fokusera på rätt utmaningar i närtid.