21 februari, 2022

X Shore i partnerskap med Kreisel Electric värt 50 MEURO

Den svenska elbåtstillverkaren X Shore har slutit ett nytt partnerskap med Kreisel Electric, världsledande inom batteritillverkning, i ett femårigt avtal värt 50 MEURO.

Partnerskapet innebär att X Shores flaggskeppsmodell, Eelex 8000, och dess 225 kW motor, kommer drivas exklusivt av två toppmoderna Kreisel-batteripaket (KBP 63) med en total batterikapacitet på 126 kWh.

– Vi är stolta över att fortsätta vår globala expansion hand i hand med Kreisel Electric. Efter att ha säkrat de bästa batterierna på marknaden för de kommande fem åren kan X Shore sätta kursen för branschen mot långsiktig hållbarhet, säger Jenny Keisu, vd för X Shore.

Hållbarhet är kärnan i det nya partnerskapet. Båda parter, Kreisel Electric och X Shore, har åtagit sig att arbeta mot en nettonollproduktion. För att elfordon verkligen ska vara möjliggörare av nettonollekonomin måste koldioxidavtrycket för hela produktionskedjan elimineras. Att minska koldioxidavtrycket från produktionen av batteriet, som idag utgör en stor del av Eelex 8000:s totala avtryck, är ett gemensamt fokusområde för Kreisel Electric och X Shore. Målsättningen är att batterierna ska kunna produceras med ett nettonoll koldioxidavtryck, för att kunna göra den elektriska omställningen långsiktigt hållbar.

– Vi ser X Shore som marknadsledare inom den elektriska fritidsbåtsbranschen med en enorm tillväxtpotential. Vi är stolta över att förse X Shore med vår patenterade batteriteknologi, som möjliggör betydande fördelar när det gäller prestanda, säkerhet, livslängd, modularitet och kostnader, säger Jennifer Preston, vd för Kreisel Electric.

Kreisel Electric är pionjärer inom elfordonsbatteriindustrin med sin patenterade modulära batteriteknologi som med så kallad immersive cooling-teknik erbjuder oöverträffad livslängd, överlägsen säkerhet och ultimat prestanda.

Dessutom är ansvarsfulla inköp och spårbarhet i leveranskedjan av största vikt för båda parter. Att ha insyn i hela värdekedjan och kunna följa upp att sociala och miljömässiga krav efterlevs i alla led är en strategisk fråga och något som är extra viktigt för riskmaterial som tex kobolt. Målet är att ha full spårbarhet av batteriförsörjningskedjan senast 2025.

– Vi måste nu ta nästa steg mot hållbara marina lösningar. Vi är angelägna om att börja denna nya era genom att stödja ett bolag som X Shore, som delar vår vision om en grönare framtid, säger Jennifer Preston.