28 februari, 2022

Kustbevakningen får möjlighet att bötfälla vattenskoterförare

Kustbevakningen får möjlighet att utfärda ordningsböter till personer som buskör med bland annat vattenskoter. Detta efter ett beslut av regeringen 24 februari.

Regeringen motiverar sitt beslut så här:

”De senaste åren har det skett en ökad användningen av vattenskotrar. Dessa körs ofta i hög fart nära land, hamnar och badplatser. Det har lett till att antalet olyckor har ökat och nöjeskörningen stör både människor, djurliv och miljö.”

– Personer som kör vattenskoter, eller annat fartyg, på ett vårdslöst, snabbt och störande sätt ska kunna lagföras direkt på platsen. Det möjliggörs när Kustbevakningen omedelbart kan utfärda böter för den typen av brott, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Sedan i somras har Polismyndigheten möjlighet att utfärda ordningsbot för så kallad störande körning till sjöss, vilket bland annat omfattar buskörning med vattenskotrar. Förordningsändringen innebär att även Kustbevakningen får den möjligheten.

Det bedöms innebära en effektivare handläggning och lagföring av den här typen av brott.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft 1 april i år.

Bildtext: Vattenskoterföraren kommer att kontrolleras mer i sommar.