28 februari, 2022

Första hamnstoppen klara på Götheborgs Asienexpedition

I början av februari offentliggjordes två av hamnstoppen för Europadelen av skeppet Götheborgs Asienexpedition. Först ut är London och Bremerhaven.

I Storbritannien finns ett mycket stort intresse för de ostindiska kompanierna och för skeppet som är en unik replika av en ostindiefarare. I Bremerhaven kommer skeppet att vara mittpunkt för ett stort maritimt evenemang med över 350 000 besökare och 80 olika skepp.

De två hamnstoppen ligger inte först i tid under expeditionen, men är de första som offentliggörs. Götheborg kommer att vara i London 8–12 augusti 2022 för att sedan segla till Bremerhaven med stopp 17–21 augusti 2022.

– Det är fantastiskt roligt att börja offentliggöra hamnstoppen för den första delen av vår Asienexpedition. Fler hamnstopp kommer att följa den närmaste tiden, säger Kristoffer Bennis, Expeditionsledare för skeppet Götheborg.

Götheborg har tidigare besökt Bremerhaven 2010, 2012 och 2015. Det är femton år sedan skeppet senast besökte London, då på hemvägen från förra Asienexpeditionen, i maj 2007.

– Vi ser fram emot att återigen kunna segla upp i Themsen och salutera Londonborna. London är dessutom ett viktigt stopp för våra partners. Bremerhavens ”Maritime Tage” är en samlingspunkt för seglingsentusiaster och professionella seglare, och det har varit mycket uppskattat av både besökare och vår besättning tidigare år, säger Kristoffer Bennis.

För varje seglingsetapp krävs 70 personer som seglar skeppet. Ungefär 20 personer är professionell besättning, övriga är betalande jungmän. Som jungman behöver man inte ha någon erfarenhet av att segla, det är för alla som vill uppleva och lära sig att segla ett 1700-talsskepp. I samband med att London och Bremerhaven offentliggörs, öppnas även för möjligheten att anmäla sitt intresse för att segla med som jungman. Seglingen från London till Bremerhaven tar fem dagar.

Götheborg kommer att avsegla från Göteborg i juni 2022 med planerad ankomst till Shanghai i september 2023. Skeppet kommer att segla i Östersjön och Nordeuropa för att sedan fortsätta ner till Medelhavet. Under vintern 2022/2023 kommer skeppet stanna i Medelhavet, för att under tidig vår 2023 segla mot Asien. Målsättningen med expeditionen till Asien är att använda skeppet som en mötesplats och plattform för företag och partners, med stora möjligheter för svenskt näringsliv.

Bildtext: Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. År 1984 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg.