14 mars, 2022

Svenska Båtunionen får Sweboats Miljöpris 2022

Svenska Båtunionen får Sweboats Miljöpris 2022 för sitt initiativ Nationella Båtmiljökonferensen.

Sweboats Miljöpris går till en person, organisation eller ett företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet. Exempel på detta kan vara;

Ett miljöprojekt/-initiativ

En uppfinning som gagnar miljön och/eller miljöarbetet

En enkel insats med stor effekt på miljön

Motiveringen från Sweboat till årets vinnare:

Svenska Båtunionen (SBU) tilldelas Sweboats Miljöpris 2022 – för skapandet av ”Nationella båtmiljökonferensen” – ett återkommande forum där hela båtlivssverige – forskning, myndigheter och representanter för hela båtlivet – fick möjligheten att för första gången mötas och på ett konstruktivt sätt och i sann samarbetsanda diskutera de miljöutmaningar som båtlivet har.

Prissumman är 25 000 kr. Priset har tidigare tilldelats 2019 Optimist för havet – en Optimistjolle byggd bland annat av plastskräp från havet samt 2020 till Havsmiljöinstitutet som förmedlar kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. 2021 fick Melissa Feldtman, miljöinspektör i Österåkers kommun priset för sina insatser för miljöarbetet inom båtbranschen.

– Sweboat vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera våra kunder och båtägarna samt hjälpa våra medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ. För att kunna göra detta behöver vi få mer kunskap baserad på aktuell och relevant forskning. Därför är det mycket viktigt att uppmuntra och samverka med experter på området och även förmedla till dem en bild av branschens utmaningar och arbete gällande miljöfrågor, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Bildtext: Sweboat delar ut sitt Miljöpris till Svenska Båtunionen. Patric Borén (t.v.), Dyvik Marina, och Mats Eriksson (t.h.), Sweboat, från Miljöprisets jury. Tvåa från vänster SBU:s verksamhetschef Peter Karlsson och Carl Rönnow, sakkunnig för miljö- och hållbarhetsfrågor.