15 mars, 2022

Nya sjökort en sjösäkerhetsrisk – behåll de gamla tills vidare!

I dagarna planerar Sjöfartsverket att skicka ut nytryckta sjökort för försäljning till tusentals fritidsbåtsägare. För första gången någonsin kan Svenska Båtunionen nu behöva avråda båtägare från att köpa nya sjökort, eller uppdatera sina elektroniska sjökort i kartplottrar eller appar. Det skriver svenskt båtlivs tre största organisationer i en skrivelse till Sjöfartsverket.

– Det är tråkigt att det har gått så här långt, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

De hittills utgivna sjökorten, inom det som Sjöfartsverket har kallat “Sjökortslyftet”, har visat sig innehålla hundratals fel som inte tidigare funnits i sjökorten. Farbara vatten har angetts som grundare än vad de är i verkligheten, kända grund har dykt upp på fel ställe, eller tagits bort helt. Sjöfartsverket har skyllt på anpassning till internationell standard och bristande resurser för sjömätning. Inget av dessa skäl kan dock utgöra grund för att släppa ut felaktiga sjökort till svenska fritidsbåtsägare, anser Svenska Båtunionen.

– De nya sjökorten har allvarliga brister och det är oansvarigt av Svenska Båtunionen att stå bakom dem då de kan tvinga ut nyblivna och oerfarna båtägare på öppna vatten i hårt väder eller att man riskerar gå på outmärkta grund. Om Sjöfartsverket fortsätter med utgivandet av sjökorten måste vi tyvärr rekommendera de 185 000 medlemmarna i vår organisation att inte köpa de nya papperssjökorten, att inte köpa plottrar med den senaste uppdaterade sjökortsprogrammen eller att inte uppdatera till sina elektroniska sjökort, avslutar Peter Karlsson.

Svenska Båtunionen består av drygt 185 000 båtägare, 900 båtklubbar och 25 regionala förbund. Läs mer på www.batunionen.se

 

Bilden är från Lökholmen vid Sandhamn i Stockholms skärgård.