31 mars, 2022

Allt väl med nya batterier ombord

INFÖR DEN GÅNGNA säsongen var den största förändringen och investeringen ombord en ny batteribank med LiFePo4- batterier (ofta benämnda ”Litium- batterier”) med inbyggd övervakning – plug’n play, enligt tillverkaren. Med i praktiken dubbla kapaciteten mot tidigare och effektivare laddning borde elför-sörjningen vara tryggad. – Ur Båtliv 2-22