17 april, 2022

Röjdykare på kapprodd genom Göta kanal

För 500 år sedan, närmare bestämt 6 juni 1522, tog Gustav Vasa emot tio fartyg vid Slätbaken utanför Söderköping. Dessa hade han köpt på kredit från Hansan i Lübeck, för att bryta den danska dominansen i Östersjön. Då skapades den Svenska Flottan.

Detta kommer att uppmärksammas över hela Sverige med olika evenemang. Bland annat så kommer det flera gästande nationer till Stockholm på Flottbesök.

För att uppmärksamma 500-årsjubileet kommer Kamratföreningen Röjdykarna att genomföra en rodd med tre så kallade ”10-huggare” genom Göta kanal, under tiden 3–7 juni. Rodden genomförs i regi av kamratföreningen i samarbete med Försvarsmakten som en del av jubileumsaktiviteterna, och blir ett av de största enskilda evenemangen.

Inom Marinen finns olika förband och däribland Röjdykardivisionen som ingår i 4:e Sjöstridsdivisionen. Röjdykardivsionen är ett litet elitförband som grundades av Kapten Hamilton 1954.

Röjdykarna är experter på att hitta och oskadliggöra farliga minor i vattnet. Divisionen hade som främsta uppgift efter kriget att rensa svenska farvatten från stora mängder av minor som lades ut under bägge krigen.

Idag har röjdykarnas unika kunskap om explosiva ämnen kommit till användning internationellt. Detta bland annat efter Sovjetunionens fall, med upprensning av sjöminor i Baltikum. Röjdykarna har även använts för minröjning på land, i Afghanistan och Mali för att hjälpa befolkningen till en säker vardag.

Kamratföreningen Röjdykarna är en förening av nuvarande anställda och värnpliktiga röjdykare samt före detta röjdykare. Föreningen är helt ideell och alla kostnader bekostas av medlemmarna.

10-huggarna är en klinkerbyggd träbåt på cirka två ton. Den har använts inom flottan och sjövärnskåren och kallas även valbåt.

Starten kommer att ske i vallgraven till Vadstena kloster kl. 13:00 den 3 juni och avslutas med en jubileums middag på Stegeborg på kvällen den 6 juni. Allt i andan av Gustav Vasa, som emellanåt bodde både på klostret och i slottet.

I samband med rodden kommer ett museifartyg, M20, att vara följefartyg. Denna typ av fartyg användes under lång tid inom röjdykardivisionen och har starka historiska band till röjdykardivisionen.

Förutom den spektakulära rodden genom kanalen kommer olika event att genomföras. Lördagen 4 juni kommer det att genomföras en ”Swim and Run” tävling vid bassängen i Bergs slussar. Då kommer Röjdykarna att utmana olika lokala företag, sponsorer, föreningar, Linköpings Tekniska högskola mm. i en spektakulär tävling.

Allmänheten kommer kunna följa rodden på nära håll längs kanalen och även kunna besöka Museifartyget M20 vid olika hamnbesök.


Bildtext: Museifartyget M20 är följefartyg vid kanalrodden. Foto: CG Wahlin.