17 april, 2022

Ekonomiskt stöd håller historiska fartyg flytande

Sjöhistoriska museet fördelar 800 000 kr till restaurering och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla yrkesfartyg i hela landet.

I Sverige finns ett hundratal fartyg som under 1900-talet fraktade gods och människor längs den svenska kusten, i de större sjöarna och älvarna. Fartygen är en del av Sveriges sjöfartshistoria och kulturarv. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. För att stödja deras verksamhet fördelar Sjöhistoriska museet årligen ett ekonomiskt stöd. I år fördelas totalt 800 000 kr på elva fartyg med tio olika hemmahamnar.

– I år fick vi över 30 ansökningar. Det är fler än på länge och glädjande nog från några fartyg som vi inte varit i kontakt med på ett tag. Kanske vittnar det om att verksamheterna nu återupptagits på allvar efter ett par år på sparlåga under pandemin. Det känns gott att engagemanget och viljan att hålla igång det flytande kulturarvet finns kvar, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygen är en förutsättning för att en levande sjöfartshistoria kan upplevas av många. Samtidigt är kostnaderna för att underhålla äldre fartyg stora. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden. Det ekonomiska stödet är angeläget – men det betalar bara en liten del av de verkliga kostnaderna för att bevara och underhålla kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

– Vi hoppas att stödet från oss bidrar till att hålla landets historiska flotta flytande och levande. Vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgänglig för allmänheten. Syftet är att fartygens historia ska kunna upplevas av så många människor som möjligt. Därför är det extra roligt att vi i år har haft möjlighet till en stor geografisk spridning, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av Sjöhistoriska museet sedan 1991. Det kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Info: www.sjohistoriska.se

Källa: Sjöhistoriska.


Fiskefartyget Asta af Smögen får ta del av ekonomiskt stöd från Sjöhistoriska museet. Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet.


Vänergaleasen Mina i Lidköping tilldelas fartygsstöd.


Bogserbåten Nalle i Oskarshamn är ett av flera fartyg som får ekonomiskt stöd av Sjöhistoriska museet. Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet.