17 april, 2022

Skydd under ytan – projekt för att testa alternativ till ankare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholm har tagit fram en digital rapport med verktyg för dem som vill göra skillnad i Östersjöns grunda vikar. Med medel från WWF och Apotea drev Skärgårdsstiftelsen projektet Skydd under ytan åren 2019–2021.

Ett sätt att skydda livet på botten är att undvika skador från ankare i våra naturhamnar. Sedan sommaren 2020 testar stiftelsen om bojar kan vara ett alternativ till ankring.

I projektet ”Skydd under ytan” ska Skärgårdsstiftelsen undersöka hur de på ett resurseffektivt sätt ska jobba med sina grunda vattenområden och gå från passiva till aktiva vattenförvaltare.

– Till skillnad från många andra aktörer så äger vi vår egen resurs och har därmed rådigheten över hur vi ska agera för att påverka våra vattenområden till det positiva. Vi vill hitta enkla och kostnadseffektiva åtgärder som, i vår dagliga skötsel och drift av reservaten ändå gör en positiv skillnad för de grunda ekosystemens mående.

– I jämförelse hur väl reservatsföreskrifterna och skötselplanerna på land beskriver vilka arter som ska gynnas, hur man ska röja fram olika trädslag i skogsbrynen och hur markerna ska betas eller slåttras ser vi en stor skillnad mellan land och vatten. Det står faktiskt ingenting om hur våra vatten ska skötas, säger projektledare Cecilia Wibjörn.

Genom att ta del av material från andra försök och tester ska projektet även kunna föreslå lämpliga förvaltningsmetoder för andra vattenägare i skärgårdsmiljö. Projektet kommer också att prova olika sätt för att hitta möjliga arbetsmetoder i den vardagliga skötseln av ett område. Likväl som man har naturvårdsuppdrag för land ska vi hitta naturvårdande arbetsuppgifter för våra grunda vikar.

För att kunna sköta ett område på bästa sätt måste man först ta reda på vad som faktiskt lever och växer där. Genom att upprepa marina inventeringar vilket redan gjorts i våra två studieområden på Gålö och Nåttarö kommer vi att få en aktuell bild av hur dessa områden ser ut idag.

Gålö representerar innerskärgården med stor påverkan från land med många besökare året runt. Här finns båtklubbar, campingföreningar, vandrarhem, jordbruk med sommarcafé och stugby med sommaröppen restaurang och camping, getfarm med egen osttillverkning och försäljning och även välbesökta strand- och klippbad.

– Vårt mål är att vi under projekttiden ska ta fram olika lämpliga metoder för att bevara skyddsvärda arter som är hotade, gynna biologisk mångfald i våra grunda vikar. Minska övergödningen från land, säger Cecilia Wibjörn.

Inom projektet kommer Skärgårdsstiftelsen att kunna prova olika metoder under de tre år som de har medel för. Viktigt blir sedan att kommunicera vad vi kommer fram till och implementera och budgetera i vår egen långsiktiga förvaltning.

– Jag ser detta som ett långsiktigt arbete som kommer att bli vägledande i Skärgårdsstiftelsens framtida vattenförvaltning. Under de första tre åren nu har vi unika möjligheter att lära oss att förstå vilka hållbara metoder som gynnar Östersjön på lång sikt. Med små insatser på lokal nivå kommer vi arbeta fram kostnadseffektiva rutiner för Skärgårdsstiftelsens framtida vattenvård. Projektet Skydd under ytan är ett småskaligt projekt med stor bredd. Tack vare Skärgårdsstiftelsens många olika områden har vi möjlighet att utreda vilka metoder som lämpar sig bäst för respektive plats, innerskärgård såväl som ytterskärgård, säger Cecilia Wibjörn, projektledare.

Här finns hela Skärgårdsstiftelsens rapport:

https://skargardsstiftelsen.se/om-skargardsstiftelsen/projekt/skydd-under-ytan/

Se film om ankringsskador:

Skydd under ytan skärgårdsstiftelsen Nåttarö:

 

Bildtext: Skärgårdsstiftelsen har lagt ut bojar, bland annat i Östermarsfladen på Nåttarö, för att se om bottenvegetationen som skadats av ankring kan återhämta sig. Foto: Martin Gadman.