17 april, 2022

Ostindiefararen Götheborg seglar till Köpenhamn och Oslo på Asienexpeditionen 2022–2023

I juli gör Ostindiefararen Götheborg sina två sista hamnstopp i Norden innan seglingen fortsätter söderut i Europa. Köpenhamn blir fjärde stoppet på Asienexpeditionen 2022/2023 och Oslo blir det femte stoppet. Samtidigt släpps ytterligare tre seglingsetapper, vilket innebär att hela den första, nordeuropeiska delen av expeditionen i Europa är klar.

Götheborg of Sweden kommer att vara i Oslo 28–31 juli 2022 och kommer ligga centralt vid Vippetangen, nära Akershus Fästning. Skeppet har varit i Oslo två gånger förut, i maj 2013 och i juni 2015. Skeppet kommer att vara öppet för besökare i båda städerna.

– Vi välkomnar skeppet Götheborg. Oslo Havn ansvarar för familjeeventet Oslo Havnelangs och skeppet kommer att vara ett populärt besöksmål, då vi förlänger eventet under hela sommaren, säger Siv Ellen Omland, Kommunikationschef på Oslo Havn.

Hamnstoppet i Köpenhamn är 20–24 juli och skeppet kommer att ligga vid Nordre Toldbod, söder om Kastellet och nära Den Lille Havfrue. Skeppet har varit i Danmark tre gånger förut, två gånger i Fredrikshamn och en gång i Århus, men aldrig i Köpenhamn.

– Vi ville besöka alla de skandinaviska länderna innan vi fortsätter mot Medelhavet och Asien, och vi ser mycket fram emot att komma till både Köpenhamn och Oslo. I Oslo har vi fått ett varmt mottagande de tidigare två gånger som vi varit där. Det är första gången vi besöker Köpenhamn, vilket känns väldigt roligt, säger Kristoffer Bennis, Expeditionsledare för Götheborg of Sweden.

Ytterligare tre seglingsetapper har offentliggjorts, vilket innebär att den Nordeuropeiska delen av expeditionen är klar. De tre etapperna är: Stockholm – Köpenhamn, Köpenhamn – Oslo, samt Oslo – London. För varje seglingsetapp krävs 70 personer som seglar skeppet. Ungefär 20 personer är professionell besättning. Övriga är privatpersoner, jungmän, som seglar med för att uppleva äventyret och lära sig segla ett 1700-talsskepp.

Asienexpeditionen 2022/2023

Götheborg kommer att avsegla från Göteborg 8 juni 2022 med planerad ankomst till Shanghai i september 2023. Skeppet kommer att segla i Östersjön och Nordeuropa för att sedan fortsätta ner till Medelhavet. Under vintern 2022/2023 kommer skeppet stanna i Medelhavet, för att under tidig vår 2023 segla mot Asien. Målsättningen med expeditionen till Asien är att använda skeppet som en mötesplats och plattform för företag och partners, med fokus på hållbarhet och stora möjligheter för svenskt näringsliv.

Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. År 1984 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005–2007 seglade skeppet den historiska rutten till Asien och tillbaka. Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, den senaste 2015. Sommaren 2021 seglade skeppet från Göteborg till Stockholm och tillbaka.

Info: www.gotheborg.se

Bildtext: Ostindiefararen Götheborg seglar till Köpenhamn och Oslo på sin Asienexpedition.