22 april, 2022

Stölderna av båtmotorer minskade under första kvartalet

Under första kvartalet polisanmäldes 366 stölder av båtmotorer, det är en minskning med 11 procent jämfört med samma period 2021 då 410 motorer anmäldes stulna. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under de senaste fem åren har stölderna av båtmotorer minskat. År 2017 polisanmäldes det 2729 stölder av motorer vilken kan jämföras med år 2021 då det anmäldes 1530 stölder av båtmotorer. Även i år kan man se en viss nedgång av antalet stölder under första kvartalet.

–  Det är glädjande att vi fortsätter se en nedgång av stölderna av motorer, men i Sverige ligger vi fortfarande högt jämfört med andra länder i Europa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Diagrammet visar antalet polisanmälningar för båtmotorstölder per år.

Den polisregion som är mest utsatt för stölder av båtmotorer är polisregion Stockholm. Under året har det polisanmälts 94 stölder av motorer vilket är 26 procent av antalet stölder i Sverige.

– Det är angeläget att man utvecklar Båtsamverkanskonceptet i Stockholmsregionen som en arbetsmetod för att minska antalet stölderna av motorer. Båtsamverkan har varit mycket effektivt i andra delar av Sverige, säger Viktor Eklöf.

Diagrammet visar antalet stölder fördelat per polisregion.

På grund av den pandemi som varit de senaste två åren är det just nu brist på komponenter till båtmotorer. För den som blir bestulen kan det därför komma att bli svårt att få tag i en ersättningsmotor eftersom komponentbristen resulterat i brist på nya motorer.

Källa: Larmtjänst.

 

För att minska risken för båtmotorstöld:

Starta upp Båtsamverkan i din båtklubb!

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.

Fyll i båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se