29 april, 2022

Gör-det-själv: Bottenmåla den nya glasfiberbåten

Bottenmålning förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtbotten. Minsta beväxning påverkar farten och ökar båtens bränsleförbrukning. Här visar vi hur en bottenmålning bör utföras på en helt ny glasfiberbåt.

Text & foto: Lars H Lindén

Man skulle kunna tro att en glasfiberbåt är helt tät och kan läggas i sjön direkt efter leverans. Den som gör så kan få problem framöver.

Framför allt kan problemen uppstå vid beväxning men även på grund av vattenupptagning i glasfiberlaminatet. Sistnämnda kan starta en process som kallas för plastpest eller osmos och som kan bryta ner glasfibermaterialet med tiden.

Men det finns skydd mot detta. En effektiv fuktspärr är en 2-komponents grundfärg som man lägger på i 4–6 skikt innan bottenfärgen.

Dessa grundfärger finns i olika kulörer så att man ska få full kontroll över täckningen vid varje överstrykning. Tiden mellan strykningarna varierar med lufttemperaturen.

Den slutliga bottenfärgen bör läggas på i två skikt på en ny båt. Bottenfärgen är en 1-komponentsfärg och finns i en mängd olika kulörer.

För alla båtbottenfärger finns speciella regler om hur och var de får användas. Reglerna är utfärdade av Kemikalieinspektionen (KemI) och varierar längs våra kuster och i insjöarna. På KemI:s hemsida finns en karta som visar var gränserna går för användningen av så kallade västkustfärger, ostkustfärger och biocidfria färger. Sistnämnda färger måste användas längs norrlandskusten och i våra insjöar.

I detta reportage beskriver vi hur man ska måla en ny glasfiberbåt och vi beskriver hela arbetet i våra bildtexter. När det gäller tork- och övermålningstider samt uträkning av färgmängd hänvisar vi till färgtillverkarnas hemsidor.

Vi har använt Internationals produkter med deras Gelshield 200 som grundfärg och Trilux Hard Antifouling som slutfärg. Den sistnämnda är en hård bottenfärg för alla farter.

För bästa resultat kan det vara smart att ta upp båten någon gång före sommaren när det normalt är bättre temperaturer. Vi väntade tills det blev minst 10 grader i luften och fick därmed en perfekt vidhäftning.
En ny glasfiberbåt måste efterhärda några veckor innan grundmålningen startar. Denna båt fick ligga i sjön i fyra veckor och tvättades sedan med högtryck.
Tvätta hela botten med ett effektivt rengöringsmedel. Vi använde Super Cleaner.
Markera vattenlinjen med PVC-tejp (som är lätt att lossa senare) och slipa hela botten med en maskin som är kopplad till en dammsugare. Slipa med en kornstorlek på 60–120. Spola av slipdammet med färskvatten och låt botten torka ordentligt.
Vid vår bottenmålning har vi använt Internationals produkter. Bottenfärgen Trilux AF är en hård färg för alla farter. Gelshield 200 är en 2-komponents grundfärg som kan behöva förtunnas.
Våra grundfärger hade en grön och grå kulör. Eftersom vår bottenfärg var vit, använde vi den ljusare färgen till den sista strykningen. Använd en filtrulle till de stora ytorna och en pensel till bottensteg med mera.
Grundfärgen ska läggas på i 4–6 skikt för att få en perfekt fuktspärr. Mellan varje skikt ska det gå 10 timmar vid en temperatur på 5 grader, och 5 timmar vid 15 grader. Bästa resultat får man vid minst 10 grader.
Första lagret med bottenfärgen måste målas över grundfärgen inom en viss tid för att få bästa vidhäftning. Vid 5 grader måste de ske inom 24 timmar och vid 15 grader inom 9 timmar.
Bottenfärgen ska läggas på i två skikt på en ny båt, och en extra strykning längs vattenlinjen. Börja måla på skuggsidan och sedan på solsidan så får man en jämnare torktid. Minsta temperatur ska vara 5 grader och vid denna temperatur måste man vänta runt 16 timmar mellan de båda strykningarna.
Båtfackhandeln har ofta bäst kunskap när det gäller rengöringsmedel, grundfärger och bottenfärger för olika båttyper och vattenområden.

 

Fakta om båt och material
Båtstorlek                           8, 0 x 2,6 m
Bottenyta                            14 m2
Grundfärg                           5 lager = 4 x 2,5 liter
Bottenfärg                          2 lager = 2,5 + 0,75 liter

Kostnader
Gelshield 200                     5 000 Kr
Förtunning nr 7                 270 Kr
Trilux AF                             1 750 Kr
Penslar m m                      1 000 kr
Rengöringsmedel              230 kr
Summa                              8 250 kr