29 april, 2022

Sjöfartsverket vill har mer pengar för att sjömäta grunda områden

Den senaste tidens debatt om Sjöfartsverkets så kallade Sjökortslyft har nu lett till att Sjöfartsverket, Lantmäteriet och SGU begärt 100 miljoner kronor mer av regeringen för att sjömäta Sveriges kustnära grunda områden.

Sedan omfattande brister i Sjökortslyftet blivit kända har Svenska Båtunionen och andra båtorganisationer arbetat intensivt för att Sjöfartsverket ska ta ett ansvar för sjökortsdata som är avgörande för det vattenburna friluftslivet.

– Det är positivt att Sjöfartsverket har tagit till sig av kritiken och nu höjer ambitionsnivån för sjökorten i grunda kustområden, säger Peter Karlsson, verksamhetsledare på Svenska Båtunionen.

Pengarna är tänkta att användas under ett treårigt projekt, enligt ett pressmeddelande från Sjöfartsverket den 28 april.

Bilden: Peter Karlsson.