9 maj, 2022

Hamnkartan för sugtömningsstationer – visar inte längre rapporter om stationer som inte fungerar

Transportstyrelsen har tagit bort funktionen att rapportera brister i Hamnkartan, som ligger på myndighetens hemsida. Alla toatömningsstationer som myndigheten känner till visas med en blå markering istället för grön eller röd. Det går inte heller rapportera om stationen fungerar eller inte.

Den som vill tömma båtens toatank på ett korrekt sätt och i förväg vill veta om detta är möjligt kan därmed inte få information i förväg. Nu hänvisas båtägarna till att ta kontakt med hamnen och på det viset få korrekt information om stationens status.

– Tidigare kunde båtägarna rödmarkera tömningsstationerna för att hamnen skulle åtgärda och grönmarkera dessa. Men det har inte fungerat som det var tänkt, säger Annika Lindell som är ansvarig för hamnkartan på Transportstyrelsen.

– En del hamnar har kanske lagat sina stationer, men glömt att grönmarkera dem och det kan även vara så att båtägare rödmarkerat stationen trots att den fungerar. Eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera detta har vi valt att endast markera läget för stationerna.

Hamnkartan visar de stationer som Transportstyrelsen känner till, men det finns ingen anmälningsplikt att vara med i kartan. Eftersom det finns ett ganska stort antal sugtömningsstationer som Transportstyrelsen inte känner till och därför inte visar i kartan, är det önskvärt att de ansvariga för dessa sugtömningsstationer kontaktar Transportstyrelsen och ber att stationerna läggs in i kartan. På det viset kommer det att finnas flera anläggningar som är tillgängliga för båtägarna och förutsättningarna för att tömma toatanken ökar. Information om detta finns på https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

– Vi kan tyvärr inte säkerställa att stationerna fungerar. För frågor och synpunkter hänvisar vi till den som är ansvarig för anläggningen, vanligtvis kommunen eller hamnen, säger Annika Lindell.

Carl Rönnow, miljö- och hållbarhetsansvarig på Svenska Båtunionen, är kritisk till att Hamnkartan inte fungerar tillfredsställande. Så här skriver han på Båtmiljö.se:

”Hamnkartan tillkom efter att toatömningsförbudet infördes 2015 med syfte att visa båtägaren var närmaste toatömningsstation fanns. Det var även möjligt för ansvariga samt privatpersoner att rapportera huruvida tömningsstationen fungerade eller inte, vilket visades med grön eller röd färg.

Denna funktion har Transportstyrelsen nu tagit bort och alla toatömningsstationer är nu markerade med färgen blå. Det innebär att båtägaren inte längre vet om tömningsstationen fungerar eller inte förrän de har besökt den eller tagit i kontakt med ansvarig. Dock finns inga kontaktuppgifter till ansvarig hamn på kartan utan det behöver båtägaren leta reda på annat sätt.”

Här finns Hamnkartan: https://hamnkartan.azurewebsites.net/

Den finns även tillgänglig som app.