9 maj, 2022

Oljan äntligen borta från Sveriges miljöfarligaste vrak

Den 1 april 1942 sjönk fartyget Skytteren vid Måseskär på västkusten. Det har klassats som Sveriges miljöfarligaste vrak. I vår har 175 000 liter olja och oljeblandat vatten tagits upp från vraket, som ligger utanför Lysekil. Skytteren, som ligger i en skärgård med mycket känslig natur, är därmed tömd på olja.

– Det känns väldigt tillfredsställande att veta att denna stora mängd olja inte kommer att läcka ut och drabba den marina miljön, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat arbetet.

I mitten på september 2021 startade arbetet med att ta upp oljan. Det danska företaget JD Contractor fick uppdraget av HaV. Arbetet har varit komplicerat och tagit tid, det fick pausas under vintern på grund av dåligt väder. Efter sex dagars intensivt dykarbete i slutet av april är vraket tömt.

Skytteren ligger på 74 m djup med en tidvis stark botten- och ytström. Vraket har undersökts noggrant vid flera tidigare tillfällen för att göra bärgningsoperationen så effektiv som möjligt. I november 2018 genomförde HaV en större operation tillsammans med Försvarsmakten. Sommaren 2020 genomfördes ytterligare arbeten. Med en kamera monterad på en undervattensrobot dokumenterades i närbild alla delar av vraket digitalt med nästan 27 000 överlappande bilder.

Saneringsarbetet har genomförts med dykare och undervattensrobot. Dykarna har borrat sig in till de utrymmen där oljan finns för att sedan pumpa upp den till arbetsfartyget vid ytan.

– En del av oljan har varit trögflytande och svår att hantera. Då har man fått värma tankarna för att göra oljan lättflytande och möjlig att få upp, förklarar Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Förutom oljan har vraket också rensats från så kallade spökgarn. De är förlorade fiskeredskap som ligger kvar på havsbotten och fångar fisk och andra marina djur till ingen nytta.

– Sex spökgarn med en total längd på 120–180 m har tagits upp, säger Fredrik Lindgren.

HaV:s arbete med miljöfarliga vrak fortsätter. Fler vrak ska tömmas på olja under 2022.

Bild: Dykare från danska JD Contractor gör sig redo att gå ner till Skytteren på 74 m djup.