13 maj, 2022

Båtförsäkringar i jämförelse – viktiga skillnader i båtförsäkringar

Det finns viktiga skillnader i båtförsäkringar, inte minst för den som råkar orsaka en olycka. Konsumenternas Försäkringsbyrå presenterar en oberoende och omfattande jämförelse av innehållet i de flesta båtförsäkringar på den svenska marknaden.

Valet av båtförsäkring kan vara lika viktigt som valet av båt. Konsumenternas Försäkringsbyrå har granskat innehållet i 24 olika båtförsäkringar.

Alla båtförsäkringar som ingår i jämförelsen ger ett gott skydd om båten blir stulen och vid brandskador. De allra flesta försäkringsbolag ger även ersättning för sjöskador – om du går på grund, kör på något eller om båten sjunker. Något som båtägare däremot bör vara uppmärksamma på är ansvarsskyddet.

– På sjön har du samma ansvar som när du kör bil men du kan ha ett betydligt sämre försäkringsskydd om du vållar en olycka, det vill säga om du råkar skada en person eller ramma en dyr båt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det kan skilja många miljoner i högsta möjliga ersättningsbelopp från ansvarsskyddet. Några försäkringsbolag erbjuder 5 Mkr medan andra ger ersättning på 40 Mkr.

– Om du råkar köra på en person som får skador för livet så kan skadeståndskravet bli högt, mellan 10 och 15 miljoner kronor är inte orealistiskt. Om ansvarsskyddet i din försäkring inte täcker dessa kostnader kan du få betala resterande skadeståndskrav ur egen ficka eller bli skuldsatt för livet, varnar Peter Stark.

Per Nikolausson, vd Svenska Sjö, tycker att det är bra om båtägare håller koll på sina försäkringar.

– Det är viktigt att Konsumenternas försäkringsbyrå genomför dessa jämförelser. Det hjälper både konsumenter och försäkringsaktörer att orientera sig i det skydd som erbjuds marknaden, säger Per Nikolausson.

– Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd och det är viktigt att anpassa det utefter sina egna förhållanden. Det ska respektive försäkringsbolag hjälpa till med.

En båt är inte som en bil. Det varierar mycket på hur båtar används och ser ut. Exempelvis kan en fritidsbåt kan väga från runt 100 kg till tiotals ton. Den kan ha en eller flera motorer, eller inga motorer alls.

– Därför blir det extra viktigt att försäkringen har anpassningsmöjligheter i form av tillägg eller att olika typer av försäkringar erbjuds. Vi strävar efter att erbjuda ett gott och kostnadseffektivt skydd. Det innebär inte alltid att vi är bäst på alla områden, utan vi försöker erbjuda ett skydd som är rimligt och prisvärt. Den vinst vi gör går tillbaka till båtlivet, säger Per Nikolausson.

– Det är anmärkningsvärt att ansvarsbeloppen skiljer sig så mycket år bland aktörerna. Det är viktigt att försäkra sig mot sådant man inte klarar av att betala ur egen ficka och skadeståndsskyldighet för att ha skadat en annan människa är exempel på detta.

– Ansvaret på vatten med båt är inte lika som på väg med bil. Trafikansvaret är strikt, det är det inte till sjöss. Där krävs det att man ska varit vårdslös för att bli skadeståndsskyldig, enkelt sammanfattat. Det gäller såklart i båda fallen att följa trafikregler för att inte anses vårdslös.

Vid trafik på land så finns det ett skydd genom Trafikförsäkringsföreningen, på vatten finns inte det skyddet för skadelidande som har blivit påkörda av båtar som saknar ansvarsförsäkring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra skillnader i båtförsäkringar:

Olycksfallsförsäkring för förare och passagerare: Kan ingå i en mer omfattande försäkring eller tilläggsförsäkring.

Motor/maskinskador: Det krävs normalt en mer omfattande försäkring eller tilläggsförsäkring för att få ersättning om motorn går sönder.

Assistans, allrisk, personliga tillhörigheter och semesteravbrott: Ofta krävs en mer omfattande försäkring eller en tilläggsförsäkring.

Privat uthyrning kan ingå i grundskyddet men ofta krävs en tilläggsförsäkring.

Uppläggningsmaterial: Många bolag ersätter endast skador på sådant material vid brand.

Premien på båtförsäkringar kan variera stort. Uppgift om pris ingår inte i jämförelsen eftersom de sätts individuellt.

– Priset är förstås intressant för de allra flesta men vi rekommenderar ändå att man i första hand tittar på försäkringarnas innehåll. I vår jämförelse finns även uppgifter om kundnöjdhet, vilket också kan vara intressant att jämföra, avslutar Peter Stark.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört innehållet i 24 olika båtförsäkringar från elva försäkringsbolag. Vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Försäkringsbyrån säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden. Några enstaka bolag är inte med i jämförelsen på grund av att nödvändiga uppgifter saknas.

Källa: Konsumenternas.