14 juni, 2022

Seglarvindar – prognoser för båtfolk

Mats Litzell har utvecklat en website som kan vara till nytta för alla seglare och motorbåtsmänniskor. Den visar prognoser (vindhastighet, vindriktning) från SMHI, YR och Klart på 24 platser längs Sveriges kust.

Platserna är baserade på kriteriet att SMHI har en mätstation där. Detta gör det möjligt att jämföra prognoser mot faktiskt utfall, och därmed få en bild om vilket vädertjänst som historiskt lyckats bäst på just den platsen.

Tjänsten är helt gratis och tillgänglig för alla.

Info: www.seglarvindar.se

Mer detaljerad beskrivning finns på: www.seglarvindar.se/about.html