29 augusti, 2022

Sweboats vd: ”Båtbranschen står stark trots orolig omvärld”

De senaste två åren har varit exceptionella för båtbranschen. Det har sålts båtar som aldrig förr under pandemin. I år väntas en normalisering av de rekordnivåer som branschen uppnådde 2020 och 2021.

Varje år skickar Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) ut en enkät till sina medlemmar och även företag som ställer ut på deras mässor. Svaren ger en grov uppskattning på hur försäljningen av nya och begagnade båtar och marina tillbehör och tjänster har gått den gångna säsongen.

Enligt den senaste enkäten är intresset för båt- och vattensport fortsatt stort och merparten vittnar om en fortsatt stark marknad. Fortfarande uppger 25 % av de som svarat på enkäten att de har haft en mer än tioprocentig ökning jämfört med förra året. Mer än hälften har haft en bättre försäljning än ett genomsnittligt år innan pandemin. 25 % har haft en oförändrad försäljning och bara 25 % anser att försäljningen har backat mer än 10 %.

Bilden är från Marstrand Motorboat Show 2022.

Många av företagen uttrycker en lättnad över att varuförsörjningen åter är i balans efter ett år av leveransförseningar och att trycket minskat eftersom man inte hunnit med under de senaste två hysteriska åren då frustrationen från kunderna över bristen på båtar också varit stor.

– Nu går det att få tag på sin drömbåt igen utan att man behöver vänta flera år. Det är positivt både för köpare och säljare, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Allra bäst går det, enligt undersökningen, för varven som sysslar med service och reparationer. Beläggningen har ökat sedan 2019 och ligger kvar på förra årets höga nivåer. Många kunder vill ha mer hjälp än tidigare och trenden är tydlig – båtägare söker ett bekvämare båtliv.

Bränsleförsäljningen ligger på samma nivåer som 2019, vilket är en viss minskning jämfört med pandemiåren då alla semestrade på hemmaplan. Mycket tyder på att de höga bränslepriserna har haft viss effekt och gjort att båtägarna har åkt kortare sträckor och tänkt mer på sin förbrukning.

Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Under pandemin hittade många nya ut på sjön, men den tillströmningen verkar ha avtagit något. Den största gruppen som har köpt båt i år har varit befintliga båtägare som bytt upp sig.

Företagen verkar huvudsakligen tro på en normalisering och återgång till 2019 års nivåer. Kriget, bränslepriser, räntorna och börsen kan göra att försäljningen inte skenar trots det fortsatt stora intresse för båtlivet.

Nu är flera båtmässor på gång och efter dessa kommer vi att få ett ännu bättre underlag från våra utställare hur försäljningen av nya och begagnade båtar har gått denna säsong.

– Många anser att försäljningen har varit något lugnare under försommaren men tagit fart igen de senaste veckorna, säger Mats Eriksson. Hur mycket mässorna påverkar säsongens resultat återstår att se.

Källa: Sweboat.