12 september, 2022

Så blev sjöräddningssommaren i ditt område – här är hela listan

”En normalsäsong” sammanfattar sjöräddarna sommaren 2022. Släppta coronarestriktioner, möjligheten att resa utomlands igen och ökade bränslepriser är några tänkbara anledningar till att larmen minskat något i antal.

Under perioden 1 januari–31 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 5 215 gånger, mot 5 419 samma period förra året.

– Det märks skillnad mellan 2022 och de två pandemisomrarna. En spaning från våra stationer är att det varit färre rörelser på sjön än vanligt, vilket skulle kunna förklaras av de höga bränslepriserna, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Den kategori av utryckning som dock ökat hittills under året är sjuktransport, där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 567 (559). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Möja, Visingsö och Strömstad.

– Att antalet sjuktransporter ökat beror troligen på att vi har systematiserat vårt samarbete med SOS Alarm och regionerna, vilket ger snabbare hjälp för dem som behöver vård, säger Adam Goll Rasmussen.

Räddningstjänstuppdragen – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande var 880 (2021: 1114), med drunkningstillbud som den vanligaste orsaken till larm (101).

Assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar med förebyggande utryckning har minskat och landade på 3768 uppdrag (2021: 4213). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2499), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (418) och grundstötning (385).

Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var onsdagen den 20 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 149 larm.

Antalet utryckningar varierar mellan de 74 räddningsstationerna. Se tabellerna för just din ort.

 

Fler faktatabeller – Sjöräddningssällskapets utryckningar 1/1-31/8

Anledningar till utryckning per kategori

Räddningstjänstuppdrag
Drunkningstillbud 101
Brand eller befarad brand 131
Grundstötning 92
Maskin/propellerhaveri 91
Observation av drivande båt/föremål 66


Förebyggande utryckning
Maskin/propellerhaveri 2499
Bränslestopp/starthjälp vid dött batteri 418
Grundstötning 385
Diverse i propellern 108
Vatteninträngning 77


Antal räddade 2022
: 425 personer (594). Avser händelser då personer plockats ur vattnet, räddats från en från sjunkande båt, eller getts livräddande sjukvård.

Antal assisterade 2022: 9079 (10 719)


Typ av objekt räddningstjänstuppdrag
Vattenskoter: 13st (14)
Kanot/kajak: 36st (31)
Fritidsbåt/Motorbåt/Segelbåt: 393st (483)

Vanligaste timmen
Räddningstjänst mellan klockan 15 och 16
Förebyggande utryckning sker ungefär i samma antal mellan klockan 12 och 16.

Vanligaste veckodagen
Lördag och söndag.

Källa och foto: Sjöräddningssällskapet.