Över 800 sjöräddningsinsatser i sommar

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti. En övervägande del av insatserna genomfördes för att bistå olika typer av fritidsbåtar. Fortsätt läsa Över 800 sjöräddningsinsatser i sommar

751 fall av sjöräddning under maj – augusti 2019

751 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtssommar summeras. Det är en minskning med 11 % från den varma sommaren 2018. Grundstötningar, bränder ombord och maskinhaveri minskar under 2019. Fortsätt läsa 751 fall av sjöräddning under maj – augusti 2019

900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtssäsong

Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritidsbåtssäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007. Fortsätt läsa 900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtssäsong

Mobiltjänst förstärker räddningsarbetet till sjöss

Att så snabbt som möjligt kunna lokalisera var en nödställd befinner sig är avgörande för ett lyckat räddningsarbete. Det är nu möjligt genom mobiltjänsten CARL, Call and Rescue Link, en nödsändare för smartphones med inbyggd GPS. Sjöfartsverket har varit först ut med att använda tjänsten under två säsonger, vilket har sparat både tid och resurser. Samarbetet förlängs och förstärks därför nu med ny funktionalitet för att ytterligare effektivisera räddningsarbetet. Fortsätt läsa Mobiltjänst förstärker räddningsarbetet till sjöss

Stena Clear Sky räddade franskt par norr om Brasilien

Den 16 augusti räddade Stena Clear Sky med kapten John L Burton, paret Pablo Tatulli, Marion Lacan och deras katt Loustic norr om Brasilien (Franska Guyana). Orsaken till varför den lilla segelbåten var i behov av hjälp var en kombination av dåligt väder och motorfel/-haveri. Fortsätt läsa Stena Clear Sky räddade franskt par norr om Brasilien

Ny mobiltjänst viktig hjälp för sjöräddningen

Alla smarta mobiltelefoner med GPS-mottagare kan fungera som en enkel nödsändare. Det är grundtanken bakom tjänsten CARL, som har testats av Sjö- och flygräddningscentralen under två somrar. Med hjälp av mobilen kan sjöräddningen med stor noggrannhet hitta en nödställd. Fortsätt läsa Ny mobiltjänst viktig hjälp för sjöräddningen

Fler sjöräddande frivilligorganisationer till Egeiska Havet

Situationen i Egeiska Havet gör att fler frivilliga sjöräddningsorganisationer i Europa nu väljer att stötta sina grekiska kollegor för att rädda liv.  Det stöd som Sjöräddningssällskapet sedan oktober har gett till grekiska sjöräddare i projektet ”Gula Båtarna” utökas nu i en koordinerad insats från IMRF (International Maritime Rescue Federation). Fortsätt läsa Fler sjöräddande frivilligorganisationer till Egeiska Havet