24 oktober, 2022

Båtmärkning med Svenska Sjö – bättre ordning på båtklubben

Försäkringsbolaget Svenska Sjö har ett intressant projekt på gång. Det handlar om att få bättre ordning och reda på båtklubbens hamnplan. Svenska Sjö har tagit fram ett system för märkning av båtar, pallningsmaterial och trailers. Allt för att underlätta för båtklubben att veta vem som äger vad.

Båtmärkningen bygger på att klistermärken med QR-koder sätts på båtar, båtvagnar, ställningar med mera. När man ”blippar” QR-koden med en mobiltelefon så hamnar man på båtens egen webbsida med ett antal knappar. Vissa knappar syns för alla, vissa bara för båtägaren medan andra bara syns för klubbens funktionärer.

Fördelarna för klubben är att den får koll på ställningar, vagnar med mera. I märkningen ingår också var slingen skall placeras under båten vid kranlyft.

Vem äger båten, eller var ska slinget sitta? Många båtklubbar upplever ett behov av mer struktur och ordning vid arbetet på hamnplan. Det är många båtar och båtägare och det ställs höga krav på alla som utför ett arbete på båtklubben, inte minst vid sjösättning och upptagning. Svenska Sjö strävar efter att underlätta för dig som båtägare och din båtklubb och har därför utvecklat ett digitalt system för att underlätta arbetet.

Info: https://svenskasjo.se/båtmärkning

Bildtexter:

Klistermärke med QR-kod.
Märkningen ger snabbt besked om vem som äger båten.