24 oktober, 2022

Medlemssystemet BAS 3 har rullat igång

Det har gått en tid sedan nya BAS 3 öppnade måndagen 29 augusti efter två veckors planerat stopp och överflyttning av all data. Med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten gått relativt bra, även om buggar och fel i det nya systemet har dykt upp. Periodvis är trycket på supporten, som bemannas av ideella krafter, mycket högt och väntetiden på svar och åtgärder kan upplevas som lång.

I första releasen (3.0) saknades fortfarande vissa funktioner, till exempel en del rapportmallar och ekonomirapporter. De flesta har nu kommit på plats efter uppdateringar av systemet.

– Vi har startat upp ett nytt medlemssystem med 190 000 individer i närmare 950 föreningar och förbund, sammantaget flera miljoner fält och poster. Självklart dyker det upp oförutsedda problem, säger Gary Börjesson som är ordförande i BAS-kommittén.

Drygt 1 500 klubb- och förbundsfunktionärer har deltagit i introduktionswebbinaren. Under vintern kommer fler introduktionswebbinars och öppna ”frågor-och-svar” genomföras. Vi bygger även på med mer nischad utbildning som “BAS för kassörer”, “BAS för hamnen” och liknande för att så många båtklubbsfunktionärer som möjligt ska få bästa möjliga start i nya BAS 3. Håll utkik i Svenska Båtunionens kalender för dag, tid och innehåll.

Utvecklat för båtklubbar av båtklubbar

Redan från starten för över 15 år sedan utvecklades BAS av båtklubbsfolk för båtklubbars behov. Under åren har BAS utvecklats med nya funktioner och tillägg. Även helt nya BAS 3 är till största del utvecklat av ideella krafter med lång erfarenhet av båtklubbsarbete och BAS. Därför kan kostnaderna för BAS hållas inom medlemsavgiften för båtklubben till båtförbunden, vid sidan av de andra förmånerna som också ingår såsom båtklubbsförsäkringen via Svenska Sjö, tidningen Båtliv och Svenska Båtunionens generösa båtklubbsupport och stöd.

– Jag är tacksam över det arbete som ett antal personer har lagt ned på att utveckla nya BAS 3 liksom jag är stolt över resultatet. Vi kommer att få ett uppdaterat modernt system för lång tid framöver, säger Gary Börjesson.

Lär dig mer om BAS på batunionen.se

PÅ Svenska Båtunionens hemsida batunionen.se hittar du all information om medlemssystemet BAS under rubriken Hamn- och varv. Här finns vanliga frågor och svar, länkar till utbildningsvideos på Youtube och mycket annat.

Har du frågor eller funderingar om utvecklingen av nya BAS 3, hör gärna av dig till BAS-kommittén via Gary Börjesson på tel. 070-590 60 50 eller E-post: gary.borjesson@batunionen.se

Bildtext: Bilden är Blynäsvikens BK i Vaxholm. Foto: Roland Brinkberg.