7 november, 2022

Första gemensamma sjösäkerhetskonferensen för fritidsbåtlivet i Norden

Nordiska Båtrådet, samverkansorgan för båtlivsorganisationerna i Norden, arrangerar en gemensam sjösäkerhetskonferens i Stockholm 8-9 november. Deltagarna kommer från myndigheter och organisationer som arbetar med sjösäkerhet inom det vattenburna friluftslivet.

– Inom Nordiska Båtrådet har sjösäkerhet varit ett av kärnämnena vid våra möten. Vi ser att det vattenburna friluftslivet utövas på liknande sätt, men även att olycksorsakerna är väldigt lika inom Norden, säger Inger Högström-Westerling, 2:e vice ordförande i Svenska Båtunionen och ledamot i Nordiska Båtrådet.

Konferensen kommer att behandla olyckor, deras orsak och hur man samordnar arbetet för en ännu högre sjösäkerhet inom Norden. När anmälningstiden gick ut var hela 53 personer anmälda från 25 olika myndigheter och organisationer från fem länder. Inledningstalare är Peer Bent Nilsen, generalsekreterare i Nordiska Båtrådet.

Invigningen av konferensen sker tisdag 8 november kl 12.30-13.00 på Af Pontins väg 6 på Djugården i Stockholm..

Nordiska Båtrådet består av Dansk Sejlunion, Dansk Tursejlere, Kongelig Norsk Båtforbund, Norsk Sejlforbund och Svenska Båtunionen.

Läs mer om Nordiska Båtrådet på batunionen.se/om-svenska-batunionen/samverkan/nordiska-batradet/