1 december, 2022

Pater Noster vinner Stora Turismpriset 2022

Fyren Pater Noster och den lilla ön Hamneskär som förvaltas av Statens fastighetsverk, är en spektakulär plats. Nu har företagarna bakom hotellet Pater Noster – Ett hem vid horisonten, som hyr byggnaderna på Hamneskär fått motta Stora Turismpriset 2022.

Priset på 100 000 kronor delades ut på Vasateatern i Stockholm igår av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism tillsammans med Tillväxtverket med följande motivering:

– På ett innovativt och hållbart sätt förvaltar Pater Noster ett svenskt kulturarv. De har omdefinierat begreppet lyxhotell och förvandlat en karg ö till ett attraktivt resmål som sätter Västsverige på den internationella kartan. De är en sann förebild och inspiration för andra företag.

För Statens fastighetsverk (SFV), som arbetat hårt för att skapa rätt förutsättningar för att ön ska kunna användas som besöksmål, är det förstås roligt med den välförtjänta uppmärksamhet som platsen fått.

– Det är mycket som måste stämma för att man ska klara att bedriva verksamhet här ute, på en ö som är så avskild och väderutsatt, säger Thomas Andreasson, förvaltare vid SFV. Tack vare en samverkan utöver det vanliga och ett gemensamt mål att för att förvalta och utveckla allas vårt gemensamma kulturarv blev resultatet väldigt lyckat och vi är mycket glada över att arbetet uppmärksammas.

Tidigare har det unika boendet utsetts till ett av världens bästa hotell av AHEAD som belönar hotellbranschens mest innovativa koncept samt vunnit pris som årets turismföretag på Tjörn.

SFV förvaltar 205 historiska besöksmål runt om i landet och är besöksnäringens största fastighetsägare. Vi letar ständigt efter skickliga entreprenörer som vill utveckla våra kultur- och naturmiljöer. De flesta fastigheter presenteras på SFV:s hemsida men det går alltid att kontakta besok@sfv.se om man har ett passande koncept eller letar efter en lämplig miljö.

Ön Hamneskär är en av landets cirka 1 700 kronoholmar – öar som ägs av staten och i förlängningen av svenska folket. Hamneskär ingår i Pater Nosterskären som givit fyren på ön dess namn och i hundratals år varit ett livsfarligt hinder för sjöfarten. Fyren som är en Heidenstammare tändes 1868 och bemannades av personal som bodde på ön. Ön Hamneskär och fyren Pater Noster ligger ungefär fem distansminuter från Marstrand i Bohuslän.

Pater Noster nominerades till priset av Västsvenska Turistrådet. Tidigare har Läckö slott som SFV också förvaltar vunnit priset 2013.