1 februari, 2023

X Shore genomför organisationsförändringar och ställer om för att öka produktionen

Som ett led i det svenska elbåtsbolaget X Shore fokus på att nå lönsamhet, varslar bolaget tio procent av sina medarbetare. Samtidigt fortsätter satsningen på ökad produktion vid X Shores fabrik i Nyköping, bland annat genom rekrytering av montörer.

Pressmeddelande:

X Shore har sedan starten 2016 fokuserat kraftfullt på tillväxt, forskning och utveckling (R&D) samt på produktutveckling. Detta har bland annat resulterat i X Shores tidigare lansering av den första högpresterande elbåten Eelex 8000 som under 2022 följdes upp med den nya storsäljaren X Shore 1. Bolaget går nu in i en fas där fokus ligger på att nå lönsamhet, ett mål som underlättas av Bolagets nuvarande orderbok.

Under det närmaste året kommer X Shore att fortsätta bygga upp och effektivisera produktionen av båtar vid sin fabrik i Nyköping samt effektivisera och förbättra den globala säljorganisationen. Detta kommer innebära både en ökad digitalisering och nya arbetssätt, men också fortsatta organisationsförändringar för att optimera verksamheten med fokus på ökad produktion och försäljning. På central nivå innebär förändringarna i X Shores organisation en minskning av såväl antalet chefer som support- och stabsfunktioner. Inom produktionen vid X Shores fabrik i Nyköping kommer effektiviseringar att ske bland stabs- och supportfunktioner samtidigt som rekrytering av montörer kommer att fortgå. Tio procent av X Shores medarbetare inom support- och stabsfunktioner har nyligen varslats om uppsägning. Samtliga X Shores kontor är berörda.

– Vi har på några få år skapat ett nytt globalt varumärke inom båtindustrin, och byggt en stor närvaro i båtmedia och sociala medier. Nu fokuserar vi dels på fortsatt tillväxt i Nordamerika och Europa, dels på att bygga världens mest effektiva båtproduktion i Nyköping. Det tuffare ekonomiska klimatet tvingar oss samtidigt att nå lönsamhet snabbare än tänkt enligt vår tidigare affärsplan. Det betyder att flera mycket kompetenta kollegor tyvärr kommer att behöva lämna oss. Samtliga medarbetare som får lämna är fantastiska talanger som jag kan gå i god för och vi kommer också att arbeta för att se till att de hittar nya jobb inom rimlig tid, säger Jenny Keisu, vd för X Shore.

Det svenska klimat- och teknikbaserade elbåtsföretaget X Shore grundades 2016 i Stockholm.

Tillverkat i Sverige, och världens ledande leverantör av högpresterande elbåtar med kunder i Nordamerika och Europa. X Shores båtar använder inga fossila bränslen och har minimal påverkan på det marina djurlivet. X Shore har belönats med en rad priser för designen av modellen Eelex 8000 och 2022 nominerades den till European Powerboat of the Year. X Shore lanserade i september 2022 modellen X Shore 1 som är världens första högpresterande elbåt i prisparitet med traditionella motorbåtar.

X Shore skapar 100% elektriska båtar för en fossilfri morgondag. Genom att kombinera svenskt hantverk på vatten med teknik, innovation och hållbarhet förändrar och laddar X Shore båtbranschens framtid. Hållbarhet är kärnan i allt X Shore gör och X Shore  har utsetts av Cicero.