10 februari, 2023

Finlands båtbransch tillbaka på samma tillväxt som före pandemin

Den finländska båtbranschen är tillbaka på samma siffror som före pandemin. Antalet sålda båtar minskade enligt officiell statistik med cirka tio procent från toppåret 2021, men försäljningen av tillbehör och motorer ökade.

Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3 500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning översteg 800 MEURO.

I Finland båtliv började antalet registrerade båtar öka efter finanskrisen från och med år 2013. I registret införs alla över 5,5 m längd eller med över 15 kW (20 hk) motor.

Pandemiåren 2020 och 2021 medförde en för båthandeln exceptionell uppgång. Ifjol var dock siffrorna tillbaka på en mer normal rytm då registreringarna minskade med 11 procent från föregående år. Antalet registrerade båtar var under 2022 dock klart större än före pandemin år 2019. Samtidigt minskade försäljningen av 5,5 m långa eller mindre båtar enligt Finnboats partileveransstatistik med 9 procent.

– I båtbranschen upplever vi normala tider igen efter mycket exceptionella tider. Även om försäljningen av nya båtar minskade jämfört med året innan, växte försäljningen av både utrustning och motorer Euromässigt ungefär 10 procent och branschens inhemska omsättning hölls därmed på nästan samma nivå som året innan, säger Båtbranschens Centralförbund vd, Jarkko Pajusalo.

Buster är liksom tidigare år finländarnas favoritbåt. Det inhemska aluminiumbåtmärket var fortfarande etta (572 registrerade båtar) och på andra plats återfanns Yamarin (393 båtar). Även Silver, Faster och Terhi – alla kända finska båtmärken – nådde över 200 registreringar. Av de tio mest populära motorbåtarna var hela nio inhemska.

Till toppskiktet av alla båtar och vattenfarkoster återfinns även två vattenskotermärken, Sea-Doo och Yamaha.

Utöver det inhemska gillar finländarna aluminium. Av de tio mest populära båtmärken tillverkar Buster, Silver, Faster och Falcon båtar med aluminiumskrov eller helt i aluminium. I Silvers modellsortiment ingår också glasfibermodeller, i Finnmasters modellsortiment även Husky aluminiumbåtar och i Yamarins modellsortiment Cross-aluminiumbåtar.

– Under de senaste tre åren har aluminiumbåtarnas relativa andel fortsatt att växa. Samtidigt som alla båtars antal har ökat med sju procent har antalet båtar med aluminiumskrov under samma tid vuxit med 13 procent, uppskattar Pajusalo.

Det viktigaste exportlandet för finländska båttillverkare är Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent. Till Sverige levererades drygt 4 300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 MEURO. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2 500 båtar och 56,5 MEURO.

Under årets 11 första månader exporterades totalt 39 segelbåtar till ett värde av totalt 56 MEURO. Tidpunkten för när de stora lyxbåtsvarven Nautor´s Swan och Baltic Yachts levererar sina nybyggen inverkar i betydande grad på den årliga exportens värde. Under alla tiders toppår 2021 var segelbåtsexportens värde hela 175 MEURO.

Segelbåtsexportens viktigaste länder var Schweiz (1 båt/13 M€), USA 6 båtar/8 M€), Tyskland (1 båt/7 M€, Stor-Britannien (3 båtar/5 M€) och Italien (3 båtar/5 M€).

Handeln med Ryssland har inte som helhet varit betydande för Finlands båtbransch, men före Rysslands anfall mot Ukraina befann den sig i tillväxt. Före Ukraina-kriget bestod den 16 MEURO stora exporten till Ryssland till nästan två tredjedelar av återexport av vattenskotrar, men till Ryssland exporterades även motorbåtar till ett värde av 5 MEURO samt motorer och båttillbehör. Under våren 2022 upphörde båtexporten till Ryssland helt. Importen förbjöds i oktober 2022 och den upphörde i praktiken helt till och med slutet av året.

default