27 februari, 2023

Göteborg får miljöinriktad marin YH-utbildning

Tillsammans med branschen har Sjösportskolan tagit fram en ny, ettårig yrkeshögskoleutbildning som heter Marintekniker miljöoptimering. Utbildningen startar i augusti men ansökningsmöjligheten har redan öppnats.

Den nya utbildningen är delvis på distans för att kunna ha studerande från hela landet. Ett antal tillfällen är dock nödvändiga att vara på plats för att handgripligen laborera med elkopplingar och komponenter ur elsystemen.

Sjösportskolan har fått bra uppbackning av branschen och drygt 20 stora och mindre företag har skrivit på avsiktsförklaringar hos YH–myndigheten.

– Alla som börjar serieproducera och sälja elbåtar inser att de är helt beroende av att det utbildas tekniker som kan serva dem och sköta om dem. Här ligger Sjösportskolan i framkant som tagit fram denna nya utbildning, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Så om du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket, för att klara litteraturen som främst är på svenska, är minst 18 år och har ett stort intresse för båtar, miljö och ny teknik – sök Sjösportskolans Marintekniker miljöoptimering! Utbildningen är statligt finansierad och ger rätt till studiemedel via CSN.

– Många bolag är ännu i sin linda och drivs av entusiaster som viker all sin tid åt att ta fram miljövänliga båtar och trots att intäkterna inte kommit ännu stöttar de ändå oss för att branschen ska kunna få rätt kompetens, säger Sjösportskolans vd Karl Nordström.

Dessa samarbeten är även basen för att ordna bra praktikplatser för de studerande. LIA-perioden (Lärande i arbete, praktik) är förlagd i slutet av utbildningen och öppnar ofta dörren för kommande anställning. Efter en YH-utbildning får i snitt drygt 90 procent av de studerande arbete i ”rätt” bransch, vilket är en otroligt fin siffra.

Info: www.sjosportskolan.se

 

Bildtext: Nina och Kalle Nordström driver Sjösportskolan i Göteborg.