8 mars, 2023

Folke Rydén Production får Svenska Båtunionens Miljöpris 2023

Svenska Båtunionens Miljöpris delas för tredje året i rad ut till ännu en välförtjänt pristagare som bidragit till en bättre havsmiljö. På båtmässan Allt för sjön i Älvsjö lördagen 11 mars kl. 13:45 delas diplom och prissumma på 10 000 kr ut till Folke Rydén Production, FRP AB.

Svenska Båtunionens miljökommitté, som är jury för Miljöpriset, lämnar följande motivering:

Folke Rydén Production, FRP AB, bildades 1995 och har sedan 2009 producerat en rad uppmärksammade och prisbelönta filmer om Östersjöns miljö. FRP har förutom detta bidragit med många andra samhällskritiska och humoristiska produktioner.

Dokumentärfilmerna har nått ut till hundratusentals tittare och bidragit till påverkan inom politiken och till förbättringar av miljön i våra sjöar och hav. Svenska skolor har också använt filmerna som undervisningsmaterial till över 700 000 skolelever genom åren vilket har ökat kännedomen om hur miljön i sjöar och hav kan förbättras. En viktig kunskap för nutida och framtida generationer.

FRP har nyligen producerat fyra prisnominerade kortfilmer om Allemansrätten i sjö och hav åt Svenska Båtunionen. De kreativa och humoristiska filmerna har syftet att öka kunskapen inom det rörliga friluftslivet i sjöar och hav och föra en dialog om vad man får eller inte får göra till sjöss. Dessa informationsfilmer har fått stor spridning, inte minst i sociala medier.

Svenska Båtunionens Miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera.

Nomineringen för miljöpriset öppnar i april och såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september varje år.

Östersjödokumentärerna kan ses här:

www.ourbalticsea.com

Kortfilmerna finns här:

https://vimeo.com/540619932

Foto: FRP.