16 mars, 2023

Förslag från HaV: Slopa tvåtaktaren för renare vatten

Ett antal myndigheter, däribland HaV, och flera branschorganisationer samarbetar i en informationskampanj som ska bidra till att en del av landets drygt 150 000 äldre tvåtaktsmotorer med förgasare går till skrotning. Förslaget föranleder dock ett par viktiga frågor.

Den gamla typen av tvåtaktsmotorer med enbart förgasare släpper ut oförbränt bränsle (bensin) rätt ut i naturen. Det är känt sedan länge och nyförsäljning av de här motorerna är förbjuden sedan 2007. Ändå finns det många sådana här motorer kvar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten har nästan var fjärde båtmotor är faktiskt en tvåtaktsmotor med förgasare.

Dessa gamla tvåtaktsmotorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Den gamla tekniken gör att upp till 30 procent av bensinen går rakt igenom motorn utan att förbrännas för att sen släppas rakt ut i vattnet. Det kan innebära att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år.

– Du kan tänka så här: för varje liter du tankar så tankas också vattnet med upp till tre deciliter oförbränd bensin, säger Patrik Cederlöf, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Bensin innehåller en rad farliga ämnen som exempelvis de giftiga kolvätena – PAH:erna.

– Effekterna av dessa är nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft hos fiskar, fåglar och människor, säger Josephine Rubia, utredare på HaV.

Målet med kampanjen är att fler ska lämna in sina tvåtaktsmotorer med förgasare för skrotning, eller skrota och byta dem mot mindre skadliga motoralternativ, till exempel eldrift.

– Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljöfrågor på Transportstyrelsen.

– Ingen vet vilken miljöpåverkan olika motorer har under hela sin livscykel. Det vill säga att ingen vet om det är bäst för miljön att behålla de gamla motorerna och köra vidare med miljövänliga bränslen som till exempel alkylatbensin eller vilken påverkan en elmotor har inräknat produktionen av batterierna, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för Båtliv.

– Det skulle vara mycket intressant om någon kan redovisa belastningen för miljön i två olika utfall. Dels om båtägarna behåller de gamla tvåtaktarna och kör med alkylatbensin, dels miljöbelastningen vid produktionen av en elmotor inklusive batteritillverkningens påverkan.

Det nationella nätverket Båtretur tar emot tvåtaktsmotorer kostnadsfritt under 2023.

I kampanjen, som bland annat presenteras på Båtmässan i Stockholm 16 mars, deltar HaV, Länsstyrelsen i Stockholm, Transportstyrelsen, Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat), Skärgårdsstiftelsen, Siko och One water.