16 mars, 2023

Långsam resa mot eldrift

El, bensin, diesel eller helt andra bränsle? Det är oklart vad som blir det dominerande bränslet för framdrivningen av fritidsbåtar de närmaste åren.

Det dröjer innan el blir det dominerande ”drivmedlet” för fritidsbåtar. I Sverige har vi två ledande tillverkare av eldrivna båtar i Candela och X Shore, men priset på batterier och bristen på infrastruktur bromsar utvecklingen.

Ett par områden skiljer dock ut sig. I långsamma båtar som snipor och segelbåtar ser vi allt fler elektriska drivlinor. För mindre jollar och småbåtar är det redan vanligt med elektriska utombordare.

Ett nytt projekt har som mål att snabba på utbyggnaden av laddpunkter på Västkusten. Under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) sträcker sig projektet från 1 mars 2023 till 31 december 2025. Målet är att skapa över 400 nya laddpunkter för elbåtar i fritidsbåtshamnar från Göteborg, in i Oslofjorden och vidare söderut till norska Kristiansand.

Ett företag som vill installera laddstationer för fritidsbåtar är engelska Aqua superPower Ltd. Deras superladdare har hög kapacitet och de tror på en stark framtid för den nordiska marknaden.

– Vi kommer att ha ett antal laddpunkter innan sommaren i år runt de svenska kusterna, bland annat är avtal för 6–7 superladdare från södra Göteborg till Strömstad signerade. Vi samtalar också med flera platser längs Göta kanal, Vänern och Vättern. Vi har identifierat tolv platser i Stockholm, varav förhoppningen är att 3–4 kan installeras till sommaren, säger Niclas Wulker Pettersson, Nordenansvarig hos Aqua superPower.

Den första superladdaren i Stockholm kopplas troligen in i maj. Men det är inte enkelt att förse huvudstadens djupa skärgård med snabbladdare.

Med Aqua superPowers laddare tar det under 30 minuter att ladda batteriet från noll till 80 procent i en X Shore 1 med 63 kWh batteri. En sådan laddare finns idag i Fiskebäckskil på Västkusten.

– Aqua superPower står för hela investeringen inklusive laddare och betallösningen, även för båtklubbar. Vi kommer inte att finnas överallt utan främst på platser där det finns mycket båtliv, säger Niclas Wulker Pettersson.

De hundratusentals fritidsbåtar som redan finns i Sverige kommer dock knappast att elektrifieras i närtid. En anledning är att de ligger stilla under väldigt långa tider och att det finns andra lösningar som ger en bra effekt med båtarnas nuvarande motorer. När den gamla motorn ska bytas ut kommer elmotorer däremot att vara ett starkt alternativ.

– Eldrift eller fossilfri drift i någon form kommer behöva vara en del av framtiden. Men antingen måste tekniken anpassas efter båtägarnas efterfrågan och sätt att bruka sina båtar eller så måste båtägarnas sätt att använda båten anpassas efter tekniken, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

– Ska vi åka fort på sjön med el måste nog båtarna upp ur vattnet, vilket talar för bärplan. Samtidigt så visar alla undersökningar att de flesta använder båten för kortare dagsturer, vilket gör att räckvidden inte lär bli ett problem med kommande batteriteknik vilket talar för att det går att använda dagens skrovutformning för eldrift.

Ett alternativ är att använda andra bränslen för att få ner utsläppen av CO2. Till exempel HVO100 för dieselmotorer och alkylatbensin för bensinmotorer. Ett alternativ är att använda andra bränslen för att få ner utsläppen av CO2. Till exempel HVO100 för dieselmotorer. Tyvärr saknas fortfarande fossilfri bensin, men det kommer förhoppningsvis snart.

– Med tanke på att båtmotorerna har lång livslängd så kommer de båtar som idag levereras med förbränningsmotorer att behöva ha tillgång till bränsle i 15–20 år. Det vore bra om det fanns tillgång på fossilfri bensin snart. HVO fungerar i dagens båtmotorer, men det är svårt att få tag i 100%-HVO på sjömacken.

Ett bevis för hur oklar omställningen är står Volvo Penta för. Företaget kommer i år att presentera olika alternativ för el och elhybrid, bränsleceller samt diesel och bensin med alternativa bränslen för att få ner utsläppen. Därefter får marknaden utvisa vad som gäller i framtiden.

Lars-Åke Redéen

 

A series of high power DC electric charging stations has been installed around the Plymouth Sound National Marine Park (Credit – University of Plymouth).jpg

Superladdare för elbåtar som den här från Aqua superPower kan bli vanliga längs kusterna. Foto: University of Plymouth.

Niclas Wulker Pettersson, Nordenansvarig hos Aqua superPower.