20 mars, 2023

226 ton skräp och 15 900 timmar

Förra året strandstädades det flitigt från Strömstad i norr till Kungsbacka i söder. Hela 226 ton skräp samlades in och markerades i Strandstädarkartan.

Västkuststiftelsen samordnar strandstädningen längs den svenska västkusten. Många hjälps åt från kommuner, entreprenörer, ideella föreningar och privatpersoner. De tar hand om det skräp som dagligen når land. Nu är 2022 års städresultat sammanställt med hjälp av statistik från det digitala verktyget Strandstädarkartan.

Det gemensamma arbetet har resulterat i cirka 226 ton plockat skräp under 2022 (februari 2022 till januari 2023), vilket är en knapp ökning jämfört med föregående år. 2022 har knappt 3 000 städningar markerats på Strandstädarkartan, jämfört med 2 000 året innan. Summan av rapporterad tid för strandstädning har också ökat, från sammanlagt 10 000 timmar 2021 till 15 900 timmar 2022.

– Strandstädarkartan är ett viktigt verktyg i vår insamling av statistik och en förutsättning för att vi ska kunna planera för framtida insatser. Vi ser en positiv trend i användningen av kartan, vilket vi är väldigt glada för, säger Florina Lachmann, koordinator för strandstädning på Västkuststiftelsen.

Under påsken 2022 gjordes ett försök att ta hjälp av Strandstädarkartan för att markera upptäckter och sanering av olja i samband med ett akut oljeutsläpp. Försöket var lyckat och ledde till en vidareutveckling av kartan där en ny, svart markering för just olja togs fram. Den nya markeringen underlättar identifiering av oljefynd som sedan hanteras och saneras av särskilt utbildad personal.

– Det känns väldigt bra att vi kan hjälpa till även när det gäller oljeutsläpp som utgör en så stor fara för det marina livet. Viktigt att poängtera lite extra är att olja aldrig ska hanteras av personer utan särskild utbildning och rätt sorts skyddskläder, däremot kan vem som helst markera ut ett fynd av olja i Strandstädarkartan, säger Florina.

Västkuststiftelsen samordnar strandstädningen på uppdrag av kustkommunerna från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr och stöttar dem bland annat med ansökan och redovisning av bidrag för strandstädning.

Med hjälp av Naturvårdsverket har Västkuststiftelsen tillsammans med kustkommunerna gjort stora insatser de senaste fem åren och skapat en renare kust för alla.

Källa och foto: Västkuststiftelsen. Strandstädning i Sivik vid Lysekil i maj 2022.