20 mars, 2023

Elbåtsbolaget Candela tar in 210 Mkr – Region Stockholm först med reguljär trafik

Det svenska teknikföretaget Candela tar in 20 miljoner dollar, drygt 200 Mkr, för sin satsning på eldrivna passagerarbåtar. Båttillverkaren kan därmed fullfölja sin satsning med eldrift där den troligen gör mest miljönytta.

Det är troligen marknaden för eldrivna passagerarbåtar som kan göra störst skillnad för miljön. Eldrivna fritidsbåtar är ett steg i rätt riktning, men eftersom fritidsbåtar ligger still en mycket stor del av tiden i vattnet blir miljövinsten inte så stor. Passagerarbåtar som används mycket mer är desto effektivare och kör ofta mellan givna punkter, varför det är enkelt att bygga upp en bra laddinfrastruktur.

Candelas bärplansteknik med avancerad datorstyrning kan erbjuda kortare restider, tätare avgångar och mer komfort än traditionella fartyg samtidigt som de sänker driftskostnaderna avsevärt.

– Vattenburna transporter är nästa steg för hållbara transporter och det händer nu, säger Candelas vd och grundare Gustav Hasselskog.

Investeringen på 210 Mkr (20 miljoner dollar) leds gemensamt av EQT Ventures och investerarduon Joel Eklund (Fosielund Holding AB) och Svante Nilo Bengtsson (Marknadspotential AB) med deltagande från bland andra Ocean Zero LLC.

Pengarna kommer att användas för att börja massproducera Candelas foilande passagerarfärja Candela P-12 Shuttle för 30 personer i företagets nya Stockholmsfabrik. P-12 Shuttle använder 80 procent mindre el än traditionella fartyg, vilket ger en rekordräckvidd på 60 nautiska mil på en laddning vid en marschfart på 27 knop.

Vid sjösättningen i sommar kommer P-12 Shuttle att bli det snabbaste elektriska passagerarfartyget i världen. En nyligen genomförd livscykelanalys av Stockholms Tekniska Högskola kom fram till att en P-12-färja kommer att släppa ut 97,5 % mindre koldioxid under sin livstid jämfört med ett dieselfartyg av samma storlek – en siffra som inkluderar utsläpp från produktion, drift över 30 år och återvinning.

Den totala driftskostnaden för operatörer sänks, enligt tillverkaren, med 50 % genom att använda Candela P-12 tack vare den låga energiförbrukningen och låga underhållskostnader.

– Den nya investeringen kommer att frigöra potentialen hos många underutnyttjade vattenvägar så att de kan få klimatvänlig höghastighetspendling med båt. P-12 Shuttle kommer i många fall att vara snabbare och billigare än landtransporter som till exempel med buss och det kommer att vara lönsamt för operatörerna från dag ett”, säger Gustav Hasselskog.

Candela för försäljningsdiskussioner med mer än 180 intresserade om P-12 Shuttle-systemen. Första operatör blir Region Stockholm för deras pendlarlinjer mellan Ekerö och centrala Stockholm. Restiden kommer att minskas från för närvarande 55 minuter med bil, buss eller konventionell dieselfärja till 25 minuter i P-12. Båtarna ger minimalt svall när de kör på bärplanen och har därför fått dispens från 12 knops hastighetsgränsen, vilket resulterat i tätare avgångar jämfört med traditionella färjor.