20 mars, 2023

Uppdaterad version av alkylatbränsle med lägre koldioxidpåverkan

Aspen lanserar en ny version av företagets alkylatbränsle, skapat för både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Det heter Aspen 10 % Renewable. Bränslet är 10 % förnybart och medför upp till åtta procent mindre koldioxidpåverkan utan att kompromissa med bränslekvaliteten.

Aspen alkylatbensin kommer i en ny version med lägre koldioxidpåverkan än tidigare.

Alternativa och miljövänligare bränslen som alkylatbensin är det enklaste och snabbaste sättet att minska miljöpåverkan främst från äldre båtmotorer.

Aspen har alltid varit ett hållbart och miljömedvetet alternativ ur ett hälsoperspektiv. Redan 2016 planerades en lansering av en ny produkt med inblandning av förnybara komponenter, med den globala växthuseffekten i åtanke. Men lanseringen stoppades på grund av begränsad tillgång på biobaserade komponenter med optimala värden.

– Vi visste redan vilken typ av egenskaper komponenterna måste ha för att minska koldioxidpåverkan utan att produkten skulle tappa sin höga funktionalitet, men de fanns inte – förrän nu. Det är viktigt för oss att fortfarande erbjuda våra kunder och återförsäljare bästa möjliga kvalitet, säger Ulf Karlsson, Senior Product Specialist på Aspen.

Samtidigt har efterfrågan från Aspens kunder ökat och behovet av ett mer hållbart alternativ förstärkts. Med Aspen 10 % Renewable är konsumenterna garanterade högsta möjliga bränslekvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

För att säkerställa att Aspen följer de tekniska specifikationer som är uppsatta enligt svensk alkylatstandard begränsas inblandning av biobaserade komponenter till maximalt tio procent. Dessa högkvalitativa komponenter härrör från avfallsmaterial från skogsbruks- och livsmedelsindustri.

– Att vara det ursprungliga alkylatvarumärket och ha en extraordinär kompetens i egen regi som företag kräver att vi tar ansvar, vilket vi gör genom att kontrollera hela produktionskedjan. Att ha fullständig kontroll gör att vi kan säkerställa hållbara metoder varje steg på vägen och tillämpa de senaste teknikerna när nya relevanta kommer, säger Ulf Karlsson.

Aspen har full kontroll från raffinaderi till produktion och säljer bränslet i återvinningsbara förpackningar. Aspen 10 % Renewable kommer att finnas tillgängligt från slutet av mars.

www.aspen.se