26 april, 2023

Avancerat båtbedrägeri nystades upp av sjöpolisen efter tips från Roslagens Sjövärnskår

Nyligen avgjorde Svea Hovrätt ett långdraget och komplicerat mål om bedrägeri och en försvunnen arbetsbåt. Den tidigare nedlagda utredningen kunde återupptas efter en insats från Roslagens Sjövärnskår.

Pressmeddelande

Allt började med att Roslagens sjövärnskår var ute på en patrullering. Fartygschefen Johan Lindroth berättar:

– På Saxarfjärden observerar vi en båt av samma typ som tidigare anmälts som stulen. Även om den har annan märkning och på flera sätt skiljer sig från anmälan, så kör vi närmare för att ta en titt.

I informationen om den stulna båten nämns att den tidigare tillhört Försvarsmakten och på nära håll ser Sjövärnskårens besättning flera detaljer som förkommer på försvarets båtar av samma typ.

– Samtidigt som vi följer båten söker vi referenser på nätet och hittar uppgifter som stärker misstanken om att det kan vara den eftersökta båten. Vi tar kort och skickar in uppgifterna till sjöpolisen.

Tipset visar sig vara en fullträff. Sjöpolisens utredare kan efter tufft arbete nysta upp en komplicerad härva med lurade kunder och upplägg via bulvaner, som leder fram till en ökänd person i båtbranschen, speciellt omnämnd på Allmänna Reklamationsnämndens svarta lista. I utredningen kan man läsa att personens många företag har ett återkommande beteende ”…efter affär och diverse information upphör all kontakt…”.

Efter en lång utredning och påföljande rättsprocesser, dömer Svea Hovrätt den åtalade för bedrägeri, och att betala skadestånd till båtens ursprungliga ägare. Förutom detta pågår ytterligare skadeståndsprocesser från andra drabbade.

Båten kan spåras till biståndsföreningen Bilanga, som arbetar med landsbygdsutveckling i Kongo-Kinshasa. De har fått överta äldre bilar, traktorer och båtar från Försvarsmakten och använder båtarna för att transportera jordbruksprodukter på Kongofloden.

– Båten var skänkt av Försvarsmakten för att hjälpa oerhört fattiga människor att kunna försörja sig på sitt arbete. Man blir extra besviken när någon försöker lura till biståndsmaterial för egen räkning. Men det känns bra att personen dömdes och att vi nu får rätt till ett skadestånd, säger David Eriksson från Bilanga.

Föreningen Bilanga hade lämnat in båt och motorer för montering, men precis som andra upplevt var det omöjligt att nå den åtalades företag när materialet väl lämnats in. När de till slut fick kontakt och krävde få inspektera båten så meddelades att den varit i så dåligt skick att den skrotats.

Polisanmälan om stöld lades ner då materialet lämnats in till företaget i god tro, och bevismaterial för bedrägeri saknades – både motorer och båt var spårlöst försvunna. Med fotografierna från Roslagens sjövärnskår blev det möjligt återuppta utredningen om båten.

– Det är närmast otroligt att någon ser båten och är så insatt att de kollar detaljer från anmälan. Jag är oerhört tacksam både för Sjöpolisens envisa utredare och besättningen från Roslagens sjövärnskår, säger David Ericsson.

Foto: Roslagens sjövärnskår.