3 maj, 2023

Ökad omsättning och bättre lönsamhet för Nimbus Group

Båttillverkaren Nimbus Group AB ökade både sin vinst och sin omsättning under första kvartalet i år. Nettoomsättningen steg med 6 procent till 304 Mkr (287) under medan EBITA (resultatet före ränteintäkter och räntekostnader, skatter, avskrivningar med mera) uppgick till 7,7 Mkr (6,2).

Därmed befäster Nimbus Group sin ställning som den ledande båttillverkaren i Norden. Genom köpet av amerikanska EdgeWater PowerBoats har Nimbus även fått in en position på den Nordamerikanska motorbåtsmarknaden.

– Det första kvartalet 2023 kännetecknades av ett strategiskt förvärv på den viktiga Nordamerikanska marknaden och en fortsatt god försäljning, säger Jan-Erik Lindström, vd och koncernchef för Nimbus Group (bilden nedan).

Företagsgruppen omfattar idag sju båtmärken: Nimbus, Aquador, Flipper, Bella, Alukin, Paragon, Falcon och EdgeWater.

Ur Nimbus rapport som publicerades 3 maj:

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 6 procent till 304,3 Mkr (287).

– Nettoomsättningen uppgick till 1 769 Mkr vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år (1 546).

– Organisk tillväxt uppgick till -2,0 procent. – Organisk tillväxt uppgick till 11,3 procent.

– EBITA uppgick till 7,7 Mkr (6,2). – EBITA uppgick till 194,0 Mkr (167,0).

– EBITA-marginalen uppgick till 2,5 procent (2,2). – EBITA-marginalen uppgick till 11,0 procent (10,8).

– Operativt kassaflöde uppgick till -121,7 Mkr (-106). – Operativt kassaflöde uppgick till -162 Mkr (-102).

– Orderboken uppgick vid periodens slut till 953 Mkr (1 241). – Resultat per aktie uppgick till 7,49 kr (7,01).

Nimbus T11.