4 maj, 2023

Ännu en Båtriksdag i Svenska Båtunionens långa historia från 1928

PÅ BÅTRIKSDAGEN I Skellefteå 25–26 mars fattades beslut om kommande årens verksamheter, avgifter samt att motioner och propositioner behandlades.  Båtriksdagen valde om sittande styrelse med ett undantag, Gary Börjesson, medan Anders Jansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund nyvaldes. – Ur Båtliv 2-23