4 maj, 2023

Våren har kommit – tid för fejning av båten

DEN 18–19 APRIL hade SBU:s styrelse ett konstituerande och traditionellt styrelsemöte. Bland annat behandlades bemanningen av SBU:s kommittéer, arbetsgrupper och projekt. Verksamhetsplanen som presenterades och beslöts på Båtriksdagen i Skellefteå i mars behandlades och fastslogs. – Ur Båtliv 3-23