5 maj, 2023

Kasta loss med rätt båtförsäkring – jämförelse av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Det är mycket att tänka på inför båtsäsongen. Glöm inte att skaffa en bra båtförsäkring och kontrollera beloppet för ansvarsskydd, tipsar oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Pressmeddelande:

Alla båtförsäkringar gäller vid brand, stöld och skadegörelse. Båtförsäkringar täcker också skador vid transport och uppläggning. De flesta försäkringar täcker även sjöskador, det vill säga om du går på grund, kör på något eller om båten sjunker.

En mycket viktig del av en båtförsäkring är ansvarsskyddet. Det ger ersättning om du krävs på skadestånd för en personskada eller en sakskada som du anses ha vållat. Maxbeloppen varierar stort mellan försäkringsbolagen, från 5 – 40 miljoner kronor.

– Om du råkar köra på en person i vattnet kan skadeståndet bli mycket högt. Då är det viktigt att ansvarsskyddet inte är för lågt. Några försäkringsbolag har ökat sina maxbelopp men i vissa fall är maxbeloppen på 5 eller 10 Mkr. Det kan vara otillräckligt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan viktig del är rättsskyddet. Det kan ersätta en del av dina ombudskostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist, till exempel när du köper din båt eller om du behöver tvista mot ett båtvarv.

– Maxbeloppen i rättsskydden varierar stort, från 150 000–340 000 kronor, beroende på försäkring. Den självrisk du får betala är oftast 20 eller 25 procent av kostnaderna, säger Peter Stark.

För att få full ersättning från din båtförsäkring ska du i många fall ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav. Det gäller till exempel om din båtmotor blir stulen.

– Svenska Sjö erbjuder en bra och innehållsmässigt konkurrenskraftig försäkring så att Sveriges båtklubbsmedlemmar kan känna sig trygga. Vi har dessutom konkurrenskraftiga priser och därför växer vår marknadsandel år efter år, säger Per Nikolausson, vd Svenska Sjö.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört innehållet i 24 olika båtförsäkringar från elva försäkringsbolag. Vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden. Några enstaka bolag är inte med i jämförelsen på grund av att nödvändiga uppgifter saknas.

Jämför innehållet i olika båtförsäkringar

Läs mer om båtförsäkringar på konsumenternas.se